Grofvuil

Grofvuil is vuil dat vanwege zijn omvang niet in de gewone (grijze) afvalcontainer kan. Een groot deel van het grofvuil kan nog wel gerecycleerd worden. Grofvuil dat niet recycleerbaar is, wordt apart verwerkt en dat kost veel geld. 

Als je denkt dat je materiaal nog herbruikbaar is, neem je vooraf het best contact op met de Kringwinkel WEB, Steenweg op Tielen 70 (014 44 20 40) in Turnhout en vraag je na of zij de spullen kunnen en willen ophalen.

Voorwaarden

Horen onder andere WEL bij grofvuil:

 • Salons
 • Matras
 • Plastic tuinstoelen
 • Groot speelgoed
 • Plastic manden

Horen NIET bij grofvuil:

Ophaling aan huis
Enkel particulier afval wordt opgehaald aan huis. Naast grofuil kun je ook deze afvalstoffen gescheiden klaarzetten om te laten ophalen aan je huis: hout, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en metalen.

Terug naar boven

Procedure

Recyclagepark

Breng je grofvuil naar het recyclagepark. Je betaalt een vergoeding al naargelang de hoeveelheid grofvuil die je aanbrengt.

Ophaling aan huis

Je kan je grofvuil aan huis laten ophalen door de reinigingsdienst van Stad Turnhout, die het dan afvoert naar het recyclagepark.

Een ophaling kan elke laatste dinsdag van de maand en gebeurt enkel op afspraak. Maak je afspraak minstens 10 dagen op voorhand, anders verschuift de ophaling met een maand. Je ophaling is pas definitief ingepland wanneer je 100 EUR stort op het rekeningnummer van Stad Turnhout (BE 26 0910 0011 6429) met als vermelding ‘grofvuil + je naam’. Doe de betaling dus zo snel mogelijk na je aanvraag.

Het afval dat opgehaald moet worden zet je buiten tussen 18 uur maandagavond en 9 uur dinsdagochtend. Leg het netjes aan de rand van de openbare weg en laat genoeg plaats vrij voor voetgangers.

Zo leg je je afval klaar:

 • bied het grofvuil aan als voorwerp of samengebonden bundel;
 • bied het grofvuil aan als hanteerbaar voorwerp of pakket en makkelijk ophaalbaar;
 • verpak alle voorwerpen zodanig dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers;
 • als je grofvuil niet werd meegenomen omdat het niet aan de regels voldeed, dan zet je het dezelfde dag terug binnen;
 • groepeer de fracties AEEA, metalen en hout. De ophaler komt die mogelijk apart ophalen.

Voor praktische vragen over de ophaling zelf neem je best contact op met de milieudienst, telefonisch op 014 44 33 28 of per mail naar milieudienst@turnhout.be.

Terug naar boven

Meebrengen

Naar het recyclagepark neem je je elektronische identiteitskaart (e-ID) mee om de slagboom te openen.

Terug naar boven

Bedrag

Recyclagepark:

 • Gewicht: 0,25 euro/kg

Aan huis:
100 euro (maximum 15 stuks)

Terug naar boven

Uitzonderingen

Niet-particulieren kunnen geen grofvuil aan huis laten ophalen.

Terug naar boven

Regelgeving

Grofvuil is een onderdeel van huishoudelijke afvalstoffen. Daaronder wordt volgens de wet het volgende verstaan: 'afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden bij een besluit van de Vlaamse Regering'.

Als de huishoudelijke afvalstoffen door hun omvang niet in het daarvoor voorziene recipiënt kunnen aangeboden worden spreken we van 'grofvuil'.

Terug naar boven