Grofvuil

Grofvuil is afval dat door zijn aard of omvang niet in de afvalcontainer past. Een groot deel van het grofvuil kan nog wel gerecycleerd worden. Grofvuil dat niet recycleerbaar is, wordt apart verwerkt en dat kost veel geld. 

Als je denkt dat je materiaal nog herbruikbaar is, neem je vooraf best contact op met de Kringwinkel WEB, Steenweg op Tielen 70 (014 44 20 40) in Turnhout en vraag je na of zij de spullen kunnen en willen ophalen.

Voorwaarden

Horen onder andere WEL bij grofvuil:

 • Salon
 • Matras
 • Plastic tuinstoelen
 • Groot speelgoed
 • Plastic manden

Horen NIET bij grofvuil:

Ophaling aan huis
Enkel particulier afval kan aan huis opgehaald worden. Volgende afvalstoffen mogen worden aangeboden omdat ze gescheiden worden opgehaald: hout, AEEA, metalen en restfractie grofvuil.

Terug naar boven

Procedure

Recyclagepark
Breng je grofvuil naar het recyclagepark. Je betaalt een vergoeding al naargelang de hoeveelheid grofvuil die je aanbrengt.

Ophaling aan huis
Dat kan om de twee weken op donderdag in de oneven weken, maar enkel op afspraak. Het grofvuil wordt in opdracht van Stad Turnhout opgehaald door de firma SITA Recycling Services. 

Voorafgaand aan de ophaling dien je een aanvraag in. Die laat je controleren bij de Milieudienst. Daarna ga je bij het Onthaal van het Stadskantoor betalen. Dat kan tot maandagavond voorafgaand aan de ophaling. Je dient te vermelden welke afvalstoffen je gaat aanbieden. Maak dus best een lijst die je meebrengt wanneer je de ophaling aanvraagt. Of download het aanvraagformulier vooraf. Druk het af en breng het ingevuld mee wanneer je komt betalen. 

Merk je nadien dat je toch nog zaken vergeten te vermelden bent bij betaling, laat dat dan weten aan het Onthaal van het Stadskantoor (014 44 33 36). Dan brengen wij SITA Recycling Services op de hoogte zodat ze toch alles meenemen.

Voor praktische vragen over de ophaling zelf neem je best contact op met SITA Recycling Services op het nummer 014 60 99 04. 

Wijze van aanbieding bij de ophaling aan huis

De aangeboden afvalstoffen mag je buiten zetten vanaf woensdagavond 18 uur, maar zorg ervoor dat ze ten laatste donderdagmorgen vóór 9 uur aan de rand van de openbare weg staan. Laat genoeg plaats vrij voor voetgangers. 

Verder:

 • bied je het grofvuil aan als voorwerp of samengebonden bundel;
 • bied je het grofvuil aan als hanteerbaar voorwerp of pakket en makkelijk ophaalbaar;
 • moet je alle voorwerpen zodanig verpakken dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers;
 • moet je het grofvuil dat niet werd meegenomen omdat het niet aan de regels voldeed, dezelfde dag terug binnen zetten;
 • moet je de fracties AEEA, metalen en hout groeperen, aangezien de ophaler die apart komt ophalen.

Terug naar boven

Meebrengen

Naar het recyclagepark neem je je elektronische identiteitskaart (e-ID) mee om de slagboom te openen.

Terug naar boven

Bedrag

Recyclagepark:

 • Gewicht: 0,25 euro/kg

Aan huis:
100 euro (maximum 15 stuks)

Terug naar boven

Uitzonderingen

Niet-particulieren kunnen geen grofvuil aan huis laten ophalen.

Terug naar boven

Regelgeving

Grofvuil is een onderdeel van huishoudelijke afvalstoffen. Daaronder wordt volgens de wet het volgende verstaan: "afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden bij een besluit van de Vlaamse Regering".

Als de huishoudelijke afvalstoffen door hun omvang niet in het daarvoor voorziene recipiënt kunnen aangeboden worden spreken we van "grofvuil".

Terug naar boven