Grachten ruimen

Stad Turnhout beheert een groot deel van de grachten op zijn grondgebied. Er zijn grachten die privé-eigendom zijn en grachten die eigendom zijn van het Vlaams Gewest. Bij de grachten die eigendom zijn van de Stad, zorgt het stadsbestuur voor de ruiming.

Contacteer Loket Wegen bij vragen of problemen in verband met een gracht.