Aanvraag van geboorteakte

Wat is een geboorteakte?

Een geboorteakte bevat gegevens over de geboorte van een persoon. De akte wordt opgemaakt na aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.

Welke documenten kun je aanvragen?

1. Uittreksel

Bevat

  • geboorteplaats en -datum;
  • voornaam en naam van de betrokkene;
  • voornaam en naam van de ouders.

2. Internationaal uittreksel (in zeven talen)

Voor gebruik in in het buitenland. Sommige landen vragen echter een afschrift. In dat geval moet je de volledige geboorteakte laten vertalen.

Wie kan een uittreksel aanvragen?

Je kunt dit document alleen aanvragen als de betrokkene in Turnhout geboren is.

Een uittreksel kan worden aangevraagd door

  • de betrokkene zelf;
  • zijn echtgeno(o)t(e), grootouders, ouders, kinderen of kleinkinderen;
  • een bijzondere gemachtigde (advocaat, deurwaarder, notaris, privé-instelling ...).

Welke regelgeving is van toepassing?

De openbaarheid van de registers van de burgerlijke stand wordt uitsluitend geregeld door artikel 45 van het Burgerlijk Wetboek en door artikel 3 van de archiefwet van 24 juni 1955.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging
Maak een keuze *

Gegevens van de aanvrager

Ik ben de advocaat of notaris van de persoon die op de akte vermeld staat. *
Ik meen recht te hebben op deze akte *

Gegevens van de persoon vermeld op het attest

Extra aanvraag

Vul hieronder de gegevens in van de bijkomende persoon.

Vul hieronder de gegevens in van de bijkomende personen.

1.

2.

3.

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet van 8 december 1992).

De aanvraag

Buitenland