Geboorteaangifte

Opgelet! Voor dit product is een afspraak noodzakelijk. Maak een afspraak

Als jouw kind in Turnhout is geboren, ben je wettelijk verplicht om de geboorte binnen vijftien dagen aan te geven in Turnhout.
Als de vijftiende dag in het weekend valt of een wettelijke feestdag is, kan je de aangifte nog de eerstvolgende werkdag doen.

Procedure

Je kunt je kind aangeven op het Stadskantoor nadat je een afspraak hebt gemaakt.

De geboorteaangifte kan gebeuren door vader, moeder of meemoeder. Indien de moeder niet gehuwd is en het kind niet erkend is voor de geboorte, moeten beide ouders aanwezig zijn.

Indien je burgerlijke staat nog onbepaald is in België neem je hiervoor ook de nodige bewijsstukken mee (bij twijfel contacteer onze dienst).

Er wordt een geboorteakte opgesteld en je krijgt een aantal documenten mee:

  • bewijs voor het ziekenfonds
  • bewijs voor de verplichte inenting tegen polio
  • uittreksels geboorteakte voor andere diensten (werkgever, …)

Als je in een andere gemeente dan Turnhout woont, moet je die gemeente niet zelf verwittigen. Je woonplaats wordt door ons op de hoogte gebracht.

Terug naar boven

Meebrengen

  • document van het ziekenhuis (kindergeneeskunde – eigen exemplaar)
  • trouwboekje (indien ouders gehuwd zijn)
  • erkenningsakte (als moeder niet getrouwd is en de vader/meemoeder het kind erkend heeft)
  • thuisbevalling: “aangifte van geboorte van een levend kind model I” (document met rode rand)
  • bewijs burgerlijke staat (als je burgerlijke staat in België nog onbepaald is)

Terug naar boven

Bedrag

Uitzonderingen

Als de ouders het kindje niet of te laat komen aangeven, wordt de geboorteaangifte gedaan door de gemachtigde beambte. Het parket van de Procureur des Konings wordt op de hoogte gebracht en oordeelt over een eventuele vervolging.

Terug naar boven