Geboorteaangifte

De geboorteaangifte is de registratie van de geboorte van een kind en is wettelijk verplicht. De ouders melden de geboorte aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.

Voorwaarden

Elk kind moet aangegeven worden binnen 15 dagen na de geboorte, de geboortedag niet inbegrepen. Als de 15de dag op een zon- of feestdag valt, heb je tijd tot de eerstvolgende werkdag.

De geboorteaangifte moet gebeuren door de wettige ouders, moeder en/of vader.
De vader of meemoeder kan het kind aangeven zonder de moeder

 • als hij/zij gehuwd is met de moeder van het kind;
 • als hij/zij het kind erkende voor de geboorte.

Als beide ouders ongehuwd of uit de echt gescheiden zijn, kan de vader of meemoeder het kind erkennen bij de geboorte. In dat geval moeten zowel de vader of meemoeder als de moeder van het kind aanwezig zijn. De moeder moet dan toestemming geven aan de vader of meemoeder om het kind te erkennen.

Terug naar boven

Procedure

Je kunt je kind aangeven

 • op het Stadskantoor;
 • in het ziekenhuis, campus Sint-Jozef, elke dinsdag- en donderdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur.

Welke naam krijgt je kind?

Je krijgt een aantal papieren mee

 • voor de werkgever (om kinderbijslag aan te vragen);
 • voor het ziekenfonds;
 • omtrent de inenting van het kind;
 • voor andere diensten.

Als je in een andere gemeente dan Turnhout woont, moet je die gemeente niet zelf verwittigen. Je woonplaats wordt door ons op de hoogte gebracht.

Terug naar boven

Meebrengen

 • document 'aangifte van geboorte van een levend kind model I'
 • eventueel trouwboekje, erkenningsakte, huwelijksakte
 • identiteitskaarten of paspoorten of verblijfsvergunningen van beide ouders

Terug naar boven

Bedrag

Uitzonderingen

Als de ouders het kindje niet of te laat komen aangeven, wordt de geboorteaangifte gedaan door de vroedvrouw van het ziekenhuis. Het parket van de Procureur des Konings wordt op de hoogte gebracht en oordeelt over een eventuele vervolging.

Terug naar boven