Formulier investeringssubsidie

 

Stad Turnhout voorziet een subsidiereglement ‘ondersteunende investeringssubsidie voor opstartende initiatieven’. Deze aanvraag moet binnen het eerste werkingsjaar worden aangevraagd. Organisatoren die voldoen aan de voorwaarden kunnen een aanvraag indienen voor deze subsidie.

Meer informatie over deze éénmalige subsidie kun je nalezen in het subsidiereglement.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens van de aanvrager

Adres

Gegevens van het kinderopvanginitiatief

Duid aan: *
Neem je deel aan de Turnhoutse Adviesraad Kinderopvang: *

Tewerkstelling

Toe te voegen documenten

  1. Erkenning van het kinderopvanginitiatief bij Kind & Gezin of rapport van melding bij Kind & Gezin.  
  2. Attest van toezicht van Kind & Gezin.
  3. Uittreksel uit het strafregister van de hoofdaanvrager van max. 2 maanden oud.  
  4. Indien het kinderopvanginitiatief werd gehuisvest in nieuwbouw, pand met verbouwing en/of renovatie een kopie van de geldige bouwvergunning.  
  5. Kopie van alle facturen die betrekking hebben op de opstart van het kinderopvanginitiatief, genummerd.  
Procedure *