Fietsstraten

Fietsen is gezond en goed voor het milieu, fietsen maakt mensen gelukkig. Daarom blijft Stad Turnhout bijkomende inspanningen doen: nóg meer mensen op de fiets krijgen én veilig laten fietsen, dat is een van de doelstellingen uit het bestuursakkoord.

Zeven nieuwe fietsstraten

Na de Apostoliekenstraat in 2012, de fietsstratenas in 2018 (Brugstraat, Robsonplein, Tramstraat, Onze-Lieve-Vrouwstraat, Tuinstraat en Duinenstraat) en de Smiskensstraat afgelopen juni, komen er opnieuw zeven fietsstraten bij in Turnhout. Daarmee verdubbelen we het huidige fietsstratennetwerk. We pakken nu een flink stuk van het stadshart aan: Grimstedestraat, Kwakkelstraat, Draaiboomstraat, Bentelstraat, Oranjemolenstraat, Hogestraat en Goedendagstraat. Deze fase past binnen het grote netwerk van fietsstraten dat de volgende jaren samenhangend wordt uitgebouwd.

Wat is een fietsstraat?

Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn. Auto’s en andere motorvoertuigen zijn er te gast. Een fietsstraat wordt aangeduid met verkeersborden die het begin en het einde van de fietsstraat markeren, met rode vlakken op de kruispunten waarop het fietsstraatpictogram wordt geschilderd en met pijlen met fietslogo’s tussen de kruispunten.

In een fietsstraat met tweerichtingsverkeer voor fietsers mogen fietsers de helft van de rijbaan gebruiken langs de rechterzijde. Auto’s en ander gemotoriseerd verkeer mogen de fietsers niet inhalen. Voor alle weggebruikers geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u.