Fietsstraten

Fietsen is gezond en goed voor het milieu, fietsen maakt mensen gelukkig. Daarom blijft Stad Turnhout bijkomende inspanningen doen: nóg meer mensen op de fiets krijgen én veilig laten fietsen, dat is een van de doelstellingen uit het bestuursakkoord.

Fietsstratennetwerk

De afgelopen jaren hebben we sterk geïnvesteerd in het fietsstratennetwerk van Turnhout. Momenteel hebben we een twintigtal fietsstraten. De Apostoliekenstraat in 2012 en de as van fietsstraten in 2018 (Brugstraat, Robsonplein, Tramstraat, Onze-Lieve-Vrouwstraat, Tuinstraat en Duinenstraat). In 2021 kwamen de Smiskensstraat, Grimstedestraat, Kwakkelstraat, Draaiboomstraat, Bentelstraat, Oranjemolenstraat, Baron Frans du Fourstraat, Hoveniersstraat, Hogestraat en Goedendagstraat erbij. En ook zijn de Kapelweg, Hannuitstraat, Kasteeldreef, Begijnendreef (tussen de Meirstraat en Hannuitstraat), Deken Adamsstraat, Hertoginstraat en Oude Beersebaan ondertussen ingericht als fietsstraat. Dit alles past binnen het grote netwerk van fietsstraten dat de volgende jaren samenhangend wordt uitgebouwd.

Wat is een fietsstraat?

Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn. Auto’s en andere motorvoertuigen zijn er te gast. Een fietsstraat wordt aangeduid met verkeersborden die het begin en het einde van de fietsstraat markeren, met rode vlakken op de kruispunten waarop het fietsstraatpictogram wordt geschilderd en met pijlen met fietslogo’s tussen de kruispunten.

In een fietsstraat met tweerichtingsverkeer voor fietsers mogen fietsers de helft van de rijbaan gebruiken langs de rechterzijde. Auto’s en ander gemotoriseerd verkeer mogen de fietsers niet inhalen. Voor alle weggebruikers geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u.