Fietsexamen

Het fietsexamen is een praktische proef doorheen het centrum van Turnhout. Ieder kind van het zesde leerjaar moet aantonen dat het veilig, correct en vlot in het verkeer kan fietsen. Een goede voorbereiding is daarbij essentieel. Het parcours wordt vooraf ingeoefend met de klas, maar je kunt als leerkracht of ouder ook zelf aan de slag met de presentatie. Veel succes!

Opgelet, aangepast traject!

Vanwege werken in de Baron Frans du Fourstraat is het traject licht aangepast. Op de Grote Markt sla je linksaf naar de Patersstraat, daarna rechtsaf de Lindekensstraat in. Op het einde van de Lindekensstraat ga je opnieuw naar links om zo weer op het gewone parcours te komen.