Familiegroepen dementie - lotgenotencontact

De familiegroepen worden georganiseerd door vrijwilligers van de Alzheimerliga Vlaanderen. Ze zijn gericht op familieleden en mantelzorgers van mensen met dementie. Ze werken met kleine groepen zodat iedereen om de beurt zijn verhaal kwijt kan.
Deze gratis activiteiten vinden afwisselend plaats in:

    • WZC De Wending (’t Kaffee) -  A. Van Dyckstraat 18 Turnhout
    • WZC Sint Lucia (De Hessie) – Clarissendreef 1 (Heizijde 33) Turnhout

Men wisselt af tussen de namiddag en de avond.

Het programma vind je hier.

Extra info: