Exploitatie- & tapvergunning en melding

Alle zaken die starten in Turnhout, zowel online als fysiek, moeten zich melden. Voordat je kan starten op je gewenste locatie, moet je voor bepaalde soort zaken een exploitatievergunning aanvragen. Via het e-loket voor ondernemers kan je een melding doen, een exploitatievergunning of convenant aanvragen.

Let op: voor bepaalde zaken geldt een plaatsbeperking. Lees dus eerst alle informatie door en neem contact op met de dienst Ondernemen & Werk van Stad Turnhout.

Exploitatievergunning of convenant

Om een van onderstaande zaken te mogen uitbaten, heb je in Turnhout een exploitatievergunning nodig. Zo heeft Stad Turnhout een goed overzicht op de uitbaters van deze zaken. 

De exploitatievergunning is nodig voor elke zaakvoerder die een uitbating overneemt of start op het grondgebied van de stad. 

Je hebt een exploitatievergunning of convenant nodig voor:

 • horeca;
 • kapsalon/barbershop;
 • nachtwinkel*;
 • telefoonwinkel (privaat bureau voor telecommunicatie)*;
 • handcarwash;
 • automatenshop*;
 • seksshop/seksinrichting*;
 • motorclub*;
 • massagesalon*;
 • gsmrepair shop*;
 • kansspelinrichting.

* Voor deze zaken geldt een plaatsbeperking op de volgende locaties:

 • Wanneer de voorziene vestiging in het stadshart van Turnhout ligt, zoals afgebakend door de gemeenteraad op 14 september 2020 en latere wijzigingen.
 • Als er binnen een straal van 100 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, al eenzelfde vergunningsplichtige inrichting gevestigd is.
 • In of naast gebouwen met een voortuin.
 • In meergezinswoningen.
 • In rijwoningen of woningen in halfopen bebouwing.

Procedure

Je kan een exploitatievergunning of convenant aanvragen via het e-loket voor ondernemers. De aanvraag voor een exploitatievergunning dien je minstens één maand voor de opening van de zaak in.

Nadat de aanvraag voor een exploitatievergunning is ingediend en alle documenten zijn afgeleverd, voeren we volgende onderzoeken uit:

 • controle brandveiligheid;
 • controle moraliteit van de uitbater(s);
 • controle omgevingsvergunning;
 • controle op de vestigingsvoorwaarden.

Nodigde documenten

Onderstaande documenten moet je toevoegen aan je digitale aanvraag: 

 • kopie van de identiteitskaart van (alle) zaakvoerder(s);
 • bewijs van goed gedrag en zeden van (alle) zaakvoerder(s);
 • telefoon en mailadres waarop de aanvrager te bereiken is;
 • adres, telefoonnummer en mailadres van de horecazaak;
 • vermelding van het soort horecazaak en de naam van de horecazaak;
 • ondernemingsnummer en attest van inschrijving bij het ondernemingsloket;
 • indien van toepassing: kopie statuten van de vennootschap;
 • kopie van de huurovereenkomst van het pand of kopie van aankoopakte van het pand.

Uitzonderingen

Volgende horecazaken moeten niet in het bezit zijn van een exploitatievergunning:

 • occasionele horecazaken (minder dan 30 dagen per jaar);
 • reizende horecazaken;
 • horecazaken die worden uitgebaat door een vereniging aangesloten bij een erkende gemeentelijke adviesraad;
 • horecazaken die door de gemeente ter beschikking worden gesteld van vzw's en feitelijke verenigingen onder welke juridische vorm dan ook.

Regelgeving

Politiereglement

Melding

Start je een eigen zaak in Turnhout en valt deze niet onder de exploitatievergunning? Dan moet je jouw zaak melden. De meldingsplicht geldt dus voor iedereen die een ondernemingsnummer en/of vestigingseenheid aanvraagt in Turnhout.

Je kan een melding doen via het e-loket voor ondernemers.

Tapvergunning horecazaak

Als uitbater of werknemer, met uitzondering van jobstudenten, van een vaste drankgelegenheid (café, restaurant, cafetaria …) heb je een tapvergunning (drankvergunning) nodig voor het schenken van alcoholhoudende dranken voor consumptie ter plaatse. Het gaat hier om gegiste dranken (bier, wijn, mousserende wijn …) en sterke drank (gin, cognac, cocktail …).

De vergunning is persoons- en plaatsgebonden en kan niet worden overgedragen.

Procedure

Je kan een tapvergunning aanvragen via het e-loket voor ondernemers. De aanvraag dien je minstens één maand voor de opening van de zaak in.

Nadat de aanvraag voor een tapvergunning is ingediend en alle documenten zijn afgeleverd, wordt een controle op de moraliteit uitgevoerd.

Benodigde documenten

Volgende documenten moet je toevoegen aan je digitale aanvraag:

 • kopie identiteitskaart van (alle) zaakvoerder(s);
 • bewijs van goed gedrag en zeden van (alle) zaakvoerder(s);
 • telefoon en mailadres waarop de aanvrager te bereiken is.