Erkenning van een kind

Een erkenning is een verklaring waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader- of moederschap bestaat tussen zichzelf en het kind.

Als de ouders niet getrouwd zijn, kan de vader of meemoeder het kind met de toestemming van de moeder erkennen.

Je kunt een kind voor de geboorte of na de geboorte erkennen.

Voorwaarden

De erkenning moet gebeuren door de vader of meemoeder. Afhankelijk van de leeftijd van het kind is ook de toestemming van de moeder en/of het kind nodig.

  • Als het kind wordt erkend vóór de geboorte, of voor het de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft, dan moet de moeder toestemmen.
  • Als het kind erkend wordt tussen zijn 12de en 18de jaar moeten zowel de moeder als het kind zelf toestemmen.
  • Als het kind meerderjarig is, moet enkel het kind toestemmen met de erkenning.

Terug naar boven

Procedure

Beide ouders melden zich bij de dienst Burgerzaken.
Er wordt een akte opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Terug naar boven

Meebrengen

  • Identiteitskaarten van de ouders.
  • Attest van zwangerschap
  • Voor een erkenning van een geboren kind: een geboorteakte als het kind niet in Turnhout geboren is.
  • Als je als erkenner niet de Belgische nationaliteit hebt: bewijsstukken waaruit blijkt dat je volgens jouw persoonlijk statuut een kind kunt erkennen.

Terug naar boven

Bedrag

Uitzonderingen

Als de erkenner niet-Belg is, moet er rekening gehouden worden met de wetgeving van zijn/haar land. Voor meer informatie kun je terecht bij de dienst Burgerzaken.

Terug naar boven