Erkenningen

Maak een afspraak (Erkenningen niet-Belg)

Maak een afspraak (Erkenningen Belg)

Via de erkenning van een kind verklaar je via authentieke akte dat je de vader of de meemoeder bent van dat kind.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren uit een huwelijk heeft automatisch de echtgeno(o)t(e) van de moeder als vader of meemoeder.

Als de ouders niet getrouwd zijn, kan de vader of meemoeder het kind erkennen met de toestemming van de moeder en/of het kind. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind.

Wanneer kan je een kind erkennen?

 • Voor de geboorte (dit is een prenatale erkenning): vanaf je in het bezit bent van een attest van zwangerschap met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum
 • Bij de geboorteaangifte 
 • Na de geboorte: hierop staat geen tijdslimiet, mits voorlegging van een recente geboorteakte van het kind indien het kind niet in België geboren is

Waar kan je het kind erkennen?

 • in de woonplaats van de moeder, het kind of de vader/meemoeder
 • in de geboorteplaats van het kind (enkel voor erkenning bij de geboorteaangifte of na de geboorte)

Procedure

Maak een afspraak: Erkenningen (Belg) of Erkenningen (niet-Belg).

Wie moet aanwezig zijn op de afspraak?

 • de vader/meemoeder die het kind wil erkennen
 • de moeder (indien het kind minderjarig/ niet-ontvoogd is)
 • het kind dat ouder is dan 12 jaar

Als aan alle vereisten voldaan is, wordt er een aangifte van erkenning en een erkenningsakte opgemaakt.

Terug naar boven

Meebrengen

 • Identiteitskaarten/verblijfskaarten van beide ouders
 • Indien één van de ouders niet-Belg is en/of niet in België woont, moeten er mogelijks bijkomende documenten worden voorgelegd, zoals een bewijs van ongehuwde staat (zie uitzondering)
 • Bij erkenning voor de geboorte: attest van zwangerschap met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum
 • Bij erkenning na de geboorte: recente geboorteakte van het kind als het kind niet in België geboren is

Terug naar boven

Bedrag

Uitzonderingen

Je dient op voorhand een mail te sturen naar burgerlijke.stand@turnhout.be voor verdere inlichtingen als:

 • één van de ouders niet in België woont
 • één van de ouders niet-Belg is
 • het kind in het buitenland is geboren 

Bezorg ons het rijksregisternummer van beide ouders.
Indien een ouder geen rijksregisternummer heeft, volstaat een scan/foto van het geldige paspoort.

Terug naar boven

Regelgeving

 • artikelen 327 tot 330 van het Burgerlijk Wetboek

Terug naar boven