Erkenning van een kind

Let op! Door de huidige veiligheidsmaatregelen werkt Burgerzaken enkel op afspraak. Je kan ons bereiken op 014 44 33 59.

Een erkenning is een verklaring waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader- of moederschap bestaat tussen zichzelf en het kind.

Als de ouders niet getrouwd zijn, kan de vader of meemoeder het kind met de toestemming van de moeder erkennen.

Je kunt een kind voor de geboorte of na de geboorte erkennen.

 

Voorwaarden

De erkenning moet gebeuren door de vader of meemoeder. Afhankelijk van de leeftijd van het kind is ook de toestemming van de moeder en/of het kind nodig.

 • Als het kind wordt erkend voor de geboorte of voor het de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft, dan moet de moeder toestemmen.
 • Als het kind erkend wordt tussen zijn 12de en 18de jaar moeten zowel de moeder als het kind zelf toestemmen.
 • Als het kind meerderjarig is, moet enkel het kind toestemmen met de erkenning.
 

Terug naar boven

Procedure

Beide ouders melden zich bij de dienst Burgerzaken.
Als aan alle vereisten voldaan is, wordt er een aangifte van erkenning en een erkenningsakte opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

 

Terug naar boven

Meebrengen

 • Identiteitskaarten van de ouders
 • Geboorteakte van moeder en erkenner
 • Bewijs van inschrijving van beide ouders of bewijs van de actuele verblijfplaats
 • Bewijs van ongehuwde staat

Erkenning voor de geboorte:

 • Attest van zwangerschap met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum

Erkenning na de geboorte:

 •  Een geboorteakte van het kind als het kind niet in België geboren is
 

Terug naar boven

Bedrag

Gratis

 

Terug naar boven

Uitzonderingen

In volgende situaties kun je het best persoonlijk langskomen voor verdere inlichtingen:

 • de erkenner is een niet-Belg: er moet dan rekening gehouden worden met de wetgeving van zijn/haar land;
 • erkenningen waarbij er buitenlandse documenten moeten worden voorgelegd.
 

Terug naar boven

Regelgeving