Erkenning van een kind

Een erkenning is een verklaring waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader- of moederschap bestaat tussen zichzelf en het kind.

Als de ouders niet getrouwd zijn, kan de vader of meemoeder het kind met de toestemming van de moeder erkennen.

Je kunt een kind voor de geboorte of na de geboorte erkennen.

 

Voorwaarden

De erkenning moet gebeuren door de vader of meemoeder. Afhankelijk van de leeftijd van het kind is ook de toestemming van de moeder en/of het kind nodig.

  • Als het kind wordt erkend voor de geboorte of voor het de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft, dan moet de moeder toestemmen.
  • Als het kind erkend wordt tussen zijn 12de en 18de jaar moeten zowel de moeder als het kind zelf toestemmen.
  • Als het kind meerderjarig is, moet enkel het kind toestemmen met de erkenning.
 

Terug naar boven

Procedure

Beide ouders melden zich bij de dienst Burgerzaken.
Als aan alle vereisten voldaan is wordt er een akte van aangifte en een erkenningsakte opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

 

Terug naar boven

Meebrengen

  • Identiteitskaarten van de ouders
  • Attest van zwangerschap
  • Voor een erkenning van een geboren kind: een geboorteakte als het kind niet in Turnhout geboren is
  • Geboorteakte van moeder en erkenner
  • Bewijs van inschrijving van beide ouders of bewijs van de actuele verblijfplaats
  • Bewijs van ongehuwde staat
  • Als je als erkenner niet de Belgische nationaliteit hebt: bewijsstukken waaruit blijkt dat je volgens jouw persoonlijk statuut een kind kunt erkennen

Sinds 1 april 1018 is de nieuwe wetgeving van kracht omtrent de erkenning van een kind. Voor meer informatie rond de procedure kun je terecht bij de cel burgerlijke stand via burgerzaken@turnhout.be.

 

 

Terug naar boven

Bedrag

Gratis

 

Terug naar boven

Uitzonderingen

Als de erkenner niet-Belg is, moet er rekening gehouden worden met de wetgeving van zijn/haar land. Voor meer informatie kun je terecht bij de dienst Burgerzaken.

 

Terug naar boven

Regelgeving