Erkenning, basis- en werkingssubsidie deel I

Erkende jeugdverenigingen in Turnhout kunnen beroep doen op de basis- en werkingssubsidies. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn terug te vinden in het subsidiereglement.

De basissubsidies worden jaarlijks gelijk verdeeld over alle erkende Turnhoutse jeugdverenigingen.

De werkingssubsidies worden opgesplitst in twee delen. Zo financieren de “werkingssubsidies deel 1” de jaarwerking van de jeugdvereniging. Deze worden berekend aan de hand van een puntensysteem. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal werkingsmomenten, het aantal leden, leiding met een attest (hoofd)animator in het jeugdwerk en het aantal leden met een beperking/ extra zorgnood.

De “werkingssubsidies deel 2” financieren het jaarlijkse kamp van erkende Turnhoutse jeugdverenigingen.

Meer info hierover is terug te vinden in het subsidiereglement hierboven.

Deze subsidie aanvragen?

Vul het digitale aanvraagformulier hier in.

Kom je hiervoor liever langs? Plan een bezoek in via jeugddienst@turnhout.be en we bekijken het samen.