Erkenning, basis- en werkingssubsidie deel I

Het stadsbestuur voorziet een werkingstoelage voor het (erkende) jeugdwerk.

Om door het stadsbestuur erkend te worden, moet je jeugdverenging aan bepaalde voorwaarden beantwoorden. Deze werden opgenomen in het reglement voor erkenning