Eerste schooldag voor kleuters

Wanneer mag mijn kind naar school?

Wanneer je kind 2,5 jaar is, kan het naar de kleuterschool.
Er zijn 7 instapdata wanneer je kleuter kan starten:

 • de 1ste schooldag na elke schoolvakantie: 
  • na de zomervakantie
  • na de herfstvakantie
  • na de kerstvakantie
  • na de krokusvakantie of
  • na de paasvakantie
 • de 1ste schooldag van februari
 • de 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.
Bereken hier de instapdata van je kind.

Vanaf welke datum mag je kind dan gaan?

Kindjes geboren tot en met… stappen ten vroegste in na… dus vanaf…
1 maart 2018 de zomervakantie  dinsdag 1 september 2020
9 mei 2018 de herfstvakantie maandag 9 november 2020
4 juli 2018 de kerstvakantie maandag 4 januari 2021
1 augustus 2018 de teldag maandag 1 februari 2021
22 augustus 2018 de krokusvakantie maandag 22 februari 2021 
19 oktober 2018  de paasvakantie dinsdag 19 april 2021
17 november 2018 Hemelvaart  maandag 17 mei 2021 

 

Is jouw kindje later geboren? Dan mag het pas instappen voor schooljaar 2021-2022!

Scholen organiseren vaak afzonderlijke klasjes voor kleuters tussen 2,5 en 3 jaar.
In zo'n instapklasje kan een kinderverzorgster meehelpen.

Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.

De kleuterschool is een onderdeel van een goede schoolloopbaan! Het is een speel- en leerschool. Je kind leert er knutselen, samenspelen, praten en zelf dingen uitproberen. Twijfel dus niet om in te schrijven in een van de kleuterscholen in Turnhout.

5-jarigen leerplichtig

Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlaagt de leerplichtige leeftijd van 6 naar 5 jaar. Vanaf dan zijn ook 5-jarige kinderen leerplichtig. Zij moeten minstens 290 halve dagen naar school. Meer informatie in de rubriek 'Leerplichtige kleuters' op de pagina Elke dag naar de kleuterschool?

Waar kan ik terecht met vragen?

Soms zijn er twijfels over het al dan niet naar school laten gaan van je kind, bijvoorbeeld wanneer je kind nog niet helemaal zindelijk is. Dit hoeft geen probleem te zijn. Praat erover met de kleuterschool, Kind en Gezin, de opvangplaats of de begeleider van het Peuter Speelpunt. Tips kun je terugvinden op de website van Kind en Gezin.

Hoeveel kost de kleuterschool?

Volgens de grondwet is de toegang tot het onderwijs gratis tot het einde van de leerplicht. Dat betekent dat je je kind gratis kunt inschrijven in een school van het kleuter-, lager en secundair onderwijs. Meer informatie kun je lezen op de website van de Vlaamse Overheid.

Stad Turnhout helpt bepaalde gezinnen met het verminderen van de schoolrekening. De  gezinnen die aan de voorwaarden voldoen, hebben recht op een onderwijscheque van 60 euro.

Heb je recht op een studietoelage? Vanaf schooljaar 2019-2020 zal je deze automatisch toegekend krijgen via het kindergeld.