Eensluidend verklaren van kopieën

Eensluidend verklaren van fotokopieën is het evenwaardig verklaren van de kopie aan het origineel.

Voorwaarden

Inwoner van Turnhout zijn.

Terug naar boven

Procedure

Het originele document en de fotokopieën aanbieden op de dienst Burgerzaken.

Terug naar boven

Meebrengen

Het originele document en de fotokopieën.

Terug naar boven

Bedrag

Uitzonderingen

De eensluidendverklaring is niet nodig voor de Federale en Vlaamse overheden. 

Terug naar boven