Eensluidend verklaren van documenten

Let op! Voor dit product is een afspraak noodzakelijk, je kan dienst Burgerzaken hiervoor opbellen.

Het eensluidend verklaren van documenten is bevestigen dat een kopie identiek is aan het origineel.

Voorwaarden

Inwoner van Turnhout zijn.

Terug naar boven

Procedure

Een document voor eensluidend laten verklaren kan enkel op afspraak, je kan dienst Burgerzaken hiervoor opbellen.

Je komt met het origineel document en een goed leesbare kopie naar de dienst Burgerzaken.
De kopie wordt vergeleken met het origineel document en voorzien van een stempel.

Terug naar boven

Meebrengen

  • Het origineel document
  • Een goed leesbare kopie van het document

Terug naar boven

Bedrag

Uitzonderingen

Volgende documenten kunnen niet eensluidend verklaard worden:

  • documenten opgesteld in een onleesbare taal en/of onbegrijpelijke vorm
  • documenten waarvan de bestemming immoreel, bedrieglijk of strafbaar is
  • originele akten (eensluidende afschriften van akten burgerlijke stand, notariële akten of gerechtelijke beslissingen)
  • uittreksels uit de Kruispuntbank Ondernemingen
  • kopie van een identiteitskaart/verblijfskaart

Terug naar boven