Aanvraag subsidie ecologie-investeringen

Met dit formulier kun je de subsidie innovatieve ecologie-investeringen aanvragen. De informatie wordt gecontroleerd door een medewerker van Stad Turnhout. Er kunnen aan jou bijkomende vragen worden gesteld. Wordt je aanvraag goedgekeurd, dan ontvang je de goedkeuring per mail met vermelding van het toegekende subsidiebedrag. De subsidie wordt overgeschreven op het opgegeven rekeningnummer.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Je voegt een kopie toe van de formele bevestiging van de toekenning van de Vlaamse ecologiepremie+. Daarop staat duidelijk de naam van de onderneming, het ondernemingsnummer, de technologie en het bedrag vermeld.