Echtscheidingsakte

Online aanvragen

Als de echtscheiding uitgesproken is en de mogelijke termijnen van beroep zijn verstreken, zendt de rechtbank het vonnis naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk voltrokken werd. Die zal het vonnis overschrijven in de registers van de burgerlijke stand. Vanaf dat ogenblik kan er een echtscheidingsakte opgesteld worden.

Voorwaarden

De echtscheiding moet overgeschreven zijn in de registers van de burgerlijke stand van Turnhout.

Terug naar boven

Procedure

Je kunt de akte online aanvragen.

Je kunt een akte aanvragen van jezelf, je echtgenoot, ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen. Daarnaast kunnen ook de openbare overheid, de wettelijke vertegenwoordiger, de erfgenaam, de notaris en de advocaat een akte opvragen.

Alle andere personen kunnen een uittreksel zonder afstamming verkrijgen. Een uittreksel zonder afstamming vermeldt enkel het feit van de echtscheiding, maar niet de afstamming van de betrokken persoon of andere informatie uit de akte.

Terug naar boven

Meebrengen

Identiteitskaart

Terug naar boven

Bedrag

Uitzonderingen

Wanneer het gaat over de ontbinding van een huwelijk in het buitenland voltrokken, wordt het vonnis naar de burgerlijke stand van Brussel verstuurd. Zij schrijven binnen 30 dagen het vonnis over in de registers van de burgerlijke stand.

Terug naar boven

Online aanvragen