Echtscheidingsakte

Online aanvragen

Als de echtscheiding in België uitgesproken is en de mogelijke termijnen van beroep verstreken zijn, verwerkt de rechtbank de echtscheiding rechtstreeks in de DABS (Databank voor Akten van de Burgerlijke Stand).
De echtscheiding wordt vermeld op de huwelijksakte in de plaats van op een afzonderlijke akte.

Voorwaarden

  • De echtscheiding is uitgesproken in België.
  • De echtscheiding is uitgesproken in het buitenland en er is een Belgische akte opgemaakt op basis van de buitenlandse echtscheidingsakte.

Terug naar boven

Procedure

Je kan de akte online aanvragen.
Aangezien de echtscheiding op de huwelijksakte wordt vermeld in de plaats van op een aparte akte, moet je de huwelijksakte opvragen en niet de echtscheidingsakte. Als er toch een aparte echtscheidingsakte werd opgemaakt (zie uitzonderingen), vraag je wel een echtscheidingsakte aan.

Indien het niet lukt om de akte online aan te vragen kan je de akte, na telefonische aanvraag, de volgende werkdag aan het onthaal komen ophalen op vertoon van je identiteitsbewijs. 

Je kan een akte aanvragen van jezelf, je echtgenoot of echtgenote, je wettelijk samenwonende, je bloedverwanten in de opgaande of neerdalende lijn. Daarnaast kunnen ook de openbare overheid, de wettelijke vertegenwoordiger, de erfgenaam, de notaris en de advocaat een akte opvragen. 

Terug naar boven

Meebrengen

Identiteitskaart/Verblijfskaart

Terug naar boven

Bedrag

Uitzonderingen

Wanneer in België de ontbinding wordt uitgesproken van een huwelijk voltrokken in het buitenland, wordt het vonnis digitaal naar de bevoegde ambtenaar verstuurd. De ambtenaar maakt in dit geval wel een aparte echtscheidingsakte op in de DABS.

Als je in het buitenland een huwelijk hebt laten ontbinden moet je hiervan melding laten maken in het rijksregister.
Welke documenten je hiervoor moet voorleggen is afhankelijk van de plaats en de datum van de ontbinding. 
Indien je de Belgische nationaliteit bezit, kan je de buitenlandse echtscheidingsakte laten omzetten naar een Belgische akte.

Terug naar boven

Online aanvragen