Digitaal zorgteam

DIZO: een digitaal zorgteam op school

Het onderwijsteam van Stad Turnhout brengt op regelmatige basis een tiental leerkrachten uit de regio samen. Deze leerkrachten vormen een digitaal zorgteam (DIZO). Een DIZO-leerkracht is een aanspreekpunt voor vragen en beleid mediawijsheid, cyberpesten, privacy en een positief digitaal schoolklimaat. 

Ze proberen actuele tendenzen in te passen in bestaande beleidskaders en buigen zich daarom over vragen als:

  • Laat je smartphones toe als werkinstrument in de klas? Wat bij misbruik?
  • Hoe zetten leerlingen een sociale netwerksite in om zich positief te profileren aan hun toekomstige werkgever? 
  • Hoe bouwt een school een zorgkader en leerlijn uit voor basis- en secundair onderwijs?
  • ...

Ervaringsgroep DIZO Kempen

De referentieleerkrachten uit de Kempische regio vinden elkaar in een ervaringsgroep DIZO Kempen.

Er is een plaats voor overleg over nieuwigheden, het aftoetsen van beleidsideeën en uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden. Scholen in de Kempen worden er geprikkeld om een leerlijn uit te zetten, een hulpkader op te zetten voor jongeren die dader of slachtoffer zijn van cyberpesten, communicatie op te zetten met ouders, conflictjes over scholen heen op te lossen, collega’s in het schoolteam mee te nemen in veilig internetgebruik. Dit i.s.m. de RCCU federale politie Turnhout en gecoacht door Gie Deboutte, een internationaal expert inzake pest- en cyberpestbeleid.  

Aansluiten? Dat kan als je lid bent van een schoolteam uit de Kempen.   

Meer informatie kan je opvragen bij Kelly Vreys (Projectmedewerker Blenders) en Cindy Mergits (Consulent Onderwijs bij lokaal bestuur Turnhout).