DINAMO: vorming voor volwassenen overdag

DINAMO organiseert vorming voor volwassenen overdag en op maandagavond. Bijzonder hierbij is dat alle cursussen, workshops en uitstappen begeleid worden door vrijwillige deskundigen en lesgevers.

Vijf medewerkers sturen 250 vrijwilligers aan die een 300-tal activiteiten begeleiden, goed voor 1 500 deelnemers en 3 000 inschrijvingen per jaar.

Verbinding

DINAMO zet mensen in beweging en zorgt daarmee voor sociale verbinding. Bij DINAMO kunnen mensen elkaar ontmoeten, zo dragen we bij aan een inclusieve, warme en solidaire gemeenschap. DINAMO heeft een maatschappelijke functie en biedt niet enkel inhouden aan die inspelen op maatschappelijke signalen, maar neemt ook initiatieven om de samenleving werkelijk mee vorm te geven.

Vrijwilligers

We kiezen bewust voor vrijwillige inzet, zo zetten we mensen in hun kracht. Vrij van diploma’s, getuigschriften en beroepservaring kunnen vrijwilligers bij DINAMO doen en delen waar ze goed in zijn. We bieden vrijwilligers een zinvolle uitdaging en de kans om zich in te zetten voor de gemeenschap. De kracht en inzet van meer dan 250 vrijwilligers vormen de ruggengraat van DINAMO.

Vorming

We bieden vorming, ontspanning en zinvolle vrijetijdsbesteding aan een volwassenenpubliek. DINAMO organiseert cursussen, workshops, lezingen en uitstappen, overdag en op maandagavond.

DINAMO is structurele partner van Stad Turnhout en de Warande. De belangrijkste leslocaties zijn de Warande en kunstencampus Turnova.