Coronavirus | maatregelen van Stad Turnhout

Alle maatregelen gelden voorlopig tot en met 19 april.

 • Coronavirus | Stadsdiensten, OCMW en Welzijnsonthaal gesloten

  Alle loketten zijn gesloten. De basisdienstverlening wordt tijdelijk (tot en met 19 april) anders aangepakt.

  Burgerzaken

  Bel naar het Stadskantoor op het nummer 014 44 33 11 om een afspraak te maken. Houd dan best je rijksregisternummer of je identiteitskaart bij de hand. Onze collega’s hebben dit nodig om je verder te helpen. Alleen voor producten die dringend moeten worden afgeleverd, nodigen wij je dan uit om langs te komen. 

  Dringende producten zijn:

   • Adreswijziging: via webformulier
   • Attesten, akten, uittreksel strafregister: via het e-loket van Burgerzaken
   • Attest van immatriculatie niet-Belgen
   • Eensluidend verklaren en handtekening wettigen: indien dringend
   • Erkenningen
   • Formulieren deeltijdse werkloosheid afstempelen
   • Geboorteaangifte
   • Huwelijk: indien dit binnen de maand wordt voltrokken
   • Identiteitskaarten: alleen als de kaart binnen de maand vervalt of bij verlies/diefstal
   • Overlijdensaangifte
   • Nieuwe inschrijvingen van niet-Belgen die al ingepland waren
   • Reisdocumenten niet-Belgen: enkel bij vertrek naar buitenland binnen de maand
   • Paspoorten: alleen wanneer nodig binnen de maand
   • Rijbewijzen: indien dringend
   • Rijbewijzen, paspoorten en identiteitsbewijzen niet-Belgen afhalen
   • Verblijfskaarten niet-Belgen: enkel voor kaarten die nog maar 45 dagen geldig zijn en bij verlies/diefstal
   • Wettelijk samenwonen

  Staat jouw product niet in deze lijst, maar denk je dat het toch niet kan wachten? Bel ons dan ook op het nummer 014 44 33 11. We bekijken jouw vraag.

  Veel van onze documenten kun je aanvragen via het e-loket.

  Stad Turnhout maakt geen attesten dat een verplaatsing naar het buitenland zou rechtvaardigen. 

  Omgeving

  De loketten Ruimtelijke Ordening, Ondernemen & Werk, Milieu & Groen, Wegen & Riolen, Mobiliteit en Wonen Stadsregio Turnhout zijn telefonisch en per mail bereikbaar. Het is moeilijk om al de dringende diensten van de loketten hier op te sommen. Neem daarom telefonisch of per mail contact op met het desbetreffende loket. Vaak kan je documenten digitaal aanvragen. Hieronder een overzicht:

  Welzijnsonthaal en OCMW

  De dienstverlening wordt voortgezet. Cliënten kunnen nog bellen of mailen met al hun vragen. Ze kunnen hun maatschappelijk werker elke voormiddag telefonisch bereiken. De uitbetaling van de leeflonen blijft gegarandeerd.

  Dit zijn de prioritaire diensten en producten:

  • de opvang van daklozen;
  • een huurwaarborg om een woning te huren;
  • financiële ondersteuning voor een begrafenis;
  • aanvragen voor een leefloon;
  • verzoeken om een dringend cliëntoverleg;
  • dringende financiële ondersteuning voor eten;
  • dringende financiële ondersteuning voor gas, water of elektriciteit;
  • financiële ondersteuning voor dringende medische en farmaceutische zorgen;
  • buskaartjes voor dringende verplaatsingen.

  Alle andere vragen worden door een maatschappelijk assistent beoordeeld op dringendheid. Een medewerker bekijkt samen met elke cliënt of zijn vraag dringende behandeling vereist of eventueel uitgesteld kan worden. 

  Alle diensten zijn op weekdagen van 9 tot 17 uur bereikbaar:

  Andere diensten

  • De bibliotheek is gesloten, maar biedt afhaalpakketten aan: de Bib op bestelling. Hoe dat werkt, lees je op de website van de bib. Materialen kunnen doorlopend worden ingeleverd via de inleverschuiven beneden aan de ingang. Uitleentermijnen worden opgeschort tot de bib heropent, tijdens de sluitingsperiode worden er geen boetes aangerekend. De bib blijft bereikbaar per telefoon en mail.
  • Het Stadsarchief en de musea zijn gesloten. Ze blijven telefonisch en per mail bereikbaar.
  • De Jeugddienst, de Sportdienst en de diensten Cultuurcoördinatie en Evenementen zijn gesloten. Ze blijven telefonisch en per mail bereikbaar.
  • Toerisme & UiT sluit ook de deuren, maar blijft telefonisch en per mail bereikbaar. 
  • Sporthal Stadspark en het Zwembad Stadspark zijn gesloten.
  • Fuiven in Futur worden geannuleerd.

  Zorg goed voor jezelf en voor elkaar, we zien iedereen graag binnenkort terug, als alles weer beter gaat. 

  Heb je vragen? Stel ze aan vragen@turnhout.be of kijk op de FAQ-pagina

 • Coronavirus | andere sluitingen en afgelastingen

  • De woensdag- en zaterdagmarkten worden afgelast.
  • Cultuurhuis de Warande annuleert alle voorstellingen, eetcafé Barzoen moet sluiten.

  • Alle winkels, behalve apotheken en voedingswinkels, moeten in het weekend sluiten. Ook kapperszaken blijven in het weekend dicht. Op weekdagen mogen zij alleen op afspraak werken.
  • Restaurants en cafés sluiten tot en met 19 april. 
  • Broodjeszaken, frituren en afhaalrestaurants mogen openen, ook in het weekend, maar alleen afhalen en thuisleveren worden toegestaan. Ter plaatse eten mag niet.
  • Het stadsbestuur annuleert alle niet-noodzakelijke vergaderingen: geplande bewonersvergaderingen worden afgelast, commissie- en gemeenteraadsvergaderingen worden verkort in tijd en tot een zo beperkt mogelijke agenda herleid. Aan het publiek wordt gevraagd om voorlopig niet naar gemeenteraads- en commissievergaderingen te komen.
  • Het verjaardagsfeest van de Stedelijke Basisschool in de Warandeschouwburg wordt geannuleerd.
  • De dienstencentra zijn gesloten tot en met 19 april. In de woonzorgcentra geldt een volledig bezoekverbod tot en met 19 april.
  • Alle activiteiten, evenementen en wedstrijden in de stad worden afgelast, ongeacht het aantal deelnemers. Ook culturele verenigingen, jeugdverenigingen en sportclubs moeten bijgevolg hun bijeenkomsten, activiteiten en trainingen annuleren.

  Beroepsgroepen en ondernemers die niet zijn opgenomen in bovenstaande opsomming, vinden informatie via de website van de federale overheid.

  Heb je vragen? Stel ze aan vragen@turnhout.be of kijk op de FAQ-pagina