Studietoelagen

Studietoelagen krijg je vanaf het schooljaar 2019-2020 automatisch uitbetaald. De organisatie die het Groeipakket van je kind betaalt, de vroegere kinderbijslag, stort dan de studietoelage automatisch op je bankrekening.

Vanaf 1 september 2019 kunnen ook studenten uit het hoger beroepsonderwijs (HBO5) en uit de specifieke lerarenopleiding een studietoelage krijgen.

Studietoelagen schooljaar 2022-2023

Meer weten?

Meer informatie vind je bij je onderwijsinstelling en op deze website van de Vlaamse Overheid.