Studietoelagen

Studietoelagen krijg je vanaf het schooljaar 2019-2020 automatisch uitbetaald. De organisatie die het Groeipakket van je kind betaalt, de vroegere kinderbijslag, stort dan de studietoelage automatisch op je bankrekening. Vanaf 1 september 2019 kunnen ook studenten uit het hoger beroepsonderwijs (HBO5) en uit de specifieke lerarenopleiding een studietoelage krijgen.

Studietoelagen schooljaar 2018-2019

Let op! Lopende dossiers van dit schooljaar en extra bewijsstukken moeten op de dienst Studietoelagen in Brussel arriveren vóór 1 juni 2019. 

Meer weten?

Meer informatie vind je bij je onderwijsinstelling en op deze website van de Vlaamse Overheid.