Commissievergaderingen bijwonen

 

De commissies vinden plaats in vergaderlokaal ’t Hert in het stadskantoor te Campus Blairon 200, tenzij anders vermeld op de agenda. De vergadering kan vrij worden bijgewoond.

Alle vergaderdata vindt u terug onder de pagina's van de desbetreffende commissie.