Commissie 4 - Marc Boogers en Stijn Adriaensens

Onderwerpen

In de vergaderingen van commissie 4 bespreken raadsleden dossiers die vallen onder de volgende bevoegdheden:

 • Mobiliteit
 • Wegen- en groenbeheer
 • Onderwijs en Volwassenenopleiding
 • Kunstonderwijs
 • Inrichtende macht stedelijk onderwijs
 • Socio-culturele Vorming
 • Ruimtelijke Ordening
 • Centrummanagement
 • Toerisme
 • Evenementen
 • Internationale Samenwerking
 • Dierenwelzijn
 • ICT

Vergaderdata 2023

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 maart
 • 19 april
 • 17 mei
 • 21 juni
 • 30 augustus
 • 4 oktober
 • 8 november
 • 6 december

Agenda en verslagen