Commissie 2 - Kelly Verheyen en Luc Op de Beeck

Onderwerpen

In de vergaderingen van commissie 2 worden de dossiers besproken die vallen onder de volgende beleidsdomeinen:

 • Werk en economie
 • Orion
 • Ziekenhuis
 • Gelijke Kansen
 • Huisvesting
 • Subsidiewerving

Vergaderdata 2023

 • 18 januari (Geannuleerd wegens geen agendapunten)
 • 15 februari
 • 15 maart
 • 17 april
 • 10 mei
 • 23 augustus
 • 27 september
 • 30 oktober
 • 29 november

Agenda en verslagen