Commissie 2 - Kelly Verheyen en Luc Op de Beeck

Onderwerpen

In de vergaderingen van commissie 2 worden de dossiers besproken die vallen onder de volgende beleidsdomeinen:

 • Werk en economie
 • Orion
 • Ziekenhuis
 • Gelijke Kansen
 • Huisvesting
 • Subsidiewerving

Vergaderdata 2020

 • 15 januari
 • 19 februari
 • 15 april
 • 13 mei
 • 17 juni
 • 2 september
 • 28 oktober
 • 2 december

Agenda en verslagen