Commissie 2 - Kelly Verheyen en Luc Op de Beeck

Onderwerpen

In de vergaderingen van commissie 2 worden de dossiers besproken die vallen onder de volgende beleidsdomeinen:

 • Werk en economie
 • Orion
 • Ziekenhuis
 • Gelijke Kansen
 • Huisvesting
 • Subsidiewerving

Vergaderdata 2019

 • 13 februari
 • 13 maart
 • 17 april
 • 15 mei
 • 12 juni
 • 21 augustus
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 4 december

Agenda en verslagen