Commissie 2 - Kelly Verheyen en Luc Op de Beeck

Onderwerpen

In de vergaderingen van commissie 2 worden de dossiers besproken die vallen onder de volgende beleidsdomeinen:

 • Werk en economie
 • Orion
 • Ziekenhuis
 • Gelijke Kansen
 • Huisvesting
 • Subsidiewerving

Vergaderdata 2022

 • 26 januari 
 • 16 februari
 • 16 maart
 • 20 april
 • 18 mei
 • 15 juni
 • 24 augustus
 • 28 september
 • 7 november
 • 30 november

Agenda en verslagen