Commissie 1 - Paul Van Miert en Francis Stijnen

Onderwerpen

In de vergaderingen van commissie 1 worden de dossiers besproken die vallen onder de volgende beleidsdomeinen:

 • Stadsregionaal beleid
 • Politie en Brandweer
 • Veiligheid
 • AGB
 • Burgerzaken
 • Patrimonium
 • Personeel
 • Algemene organisatie
 • Begraafplaatsen
 • Financiën
 • Kerkraden
 • Landbouw
 • Markten en Foren
 • Facility en
 • Stadsbedrijven

Vergaderdata 2024

 • 18 januari
 • 15 februari
 • 14 maart
 • 18 april
 • 16 mei
 • 29 augustus
 • 26 september
 • 12 december

Agenda en verslagen