Commissie 1 - Paul Van Miert en Francis Stijnen

Onderwerpen

In de vergaderingen van commissie 1 worden de dossiers besproken die vallen onder de volgende beleidsdomeinen:

 • Stadsregionaal beleid
 • Politie en Brandweer
 • Veiligheid
 • AGB
 • Burgerzaken
 • Patrimonium
 • Personeel
 • Algemene organisatie
 • Begraafplaatsen
 • Financiën
 • Kerkraden
 • Landbouw
 • Markten en Foren
 • Facility en
 • Stadsbedrijven

Vergaderdata 2019 

 • 14 febuari
 • 14 maart
 • 18 april
 • 16 mei
 • 13 juni
 • 22 augustus
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 5 december

Agenda en verslagen