Commissie 1 - Paul Van Miert en Francis Stijnen

Onderwerpen

In de vergaderingen van commissie 1 worden de dossiers besproken die vallen onder de volgende beleidsdomeinen:

 • Stadsregionaal beleid
 • Politie en Brandweer
 • Veiligheid
 • AGB
 • Burgerzaken
 • Patrimonium
 • Personeel
 • Algemene organisatie
 • Begraafplaatsen
 • Financiën
 • Kerkraden
 • Landbouw
 • Markten en Foren
 • Facility en
 • Stadsbedrijven

Vergaderdata 2023

 • 19 januari
 • 16 februari
 • 16 maart
 • 13 april
 • 11 mei
 • 24 augustus
 • 28 september
 • 31 oktober

Agenda en verslagen