Chris Van Gool (Sint-Victor)

De kracht van een wekelijks koffiemomentje

 

Op een kille woensdagmorgen sluiten we met veel plezier aan op het wekelijkse koffiemoment van basisschool Sint-Victor in de Kasteeldreef. Directeur Chris Van Gool neemt ons met een grote dosis enthousiasme mee in de ontstaansgeschiedenis...

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een koffiemoment voor ouders te organiseren?

Chris: “We zagen de laatste jaren dat de populatie op school serieus veranderde en we merkten dat we niet alle ouders meer konden bereiken. Via officiële uitnodigingen, oudercontacten, schoolse activiteiten… krijgen we niet iedereen mee. Vandaar dat we de koppen eens bij elkaar gestoken hebben en samen met het oudercomité dit koffiemoment op poten hebben gezet om op een andere manier in te zetten op ouderbetrokkenheid.”

Hoe vaak kunnen de ouders hier terecht voor een koffietje?

Chris: “Het is ooit begonnen als een tweewekelijkse activiteit. Ouders brengen de kinderen naar school en konden dan ook een koffietje komen drinken en wat bijpraten. Het is al snel geëvolueerd naar een wekelijkse gebeurtenis. Mensen uit het oudercomité, maar ook andere vrijwilligers, engageren zich om elke woensdag tussen 8 en 9 uur dit koffiemoment te organiseren. Iedereen kan hier tijdens dat uurtje binnenlopen en een babbeltje houden met andere ouders, een leerkracht, een directeur… Vanuit de school proberen wij er altijd voor te zorgen dat er iemand van de directie, een zorgleerkracht en enkele klasleerkrachten aanwezig kunnen zijn. Het is zo een informele manier geworden om de bezorgdheden te delen. Ook iemand van LIGO komt regelmatig langs vanuit het project rond ouders en school.”

 

"De mensen die hier komen, zie ik als directeur zelden of nooit op mijn bureel, dus dit is ook de ideale gelegenheid om eens van gedachten te wisselen."

 

Gebruiken jullie dit moment ook om praktische zaken te regelen?

Chris: “De brieven die in de loop van de week zijn uitgedeeld, liggen hier ook altijd, zodat we ze eventueel nog wat kunnen verduidelijken. Of ze kunnen hier hun Smartschoolaccount terug in orde brengen, of het over de problematiek van hun kind hebben… De mensen die hier komen, zie ik als directeur zelden of nooit op mijn bureel, dus dit is ook de ideale gelegenheid om eens van gedachten te wisselen. Hier kunnen we gebruik van maken om een vertrouwensband op te bouwen.”

Hoe proberen jullie mensen naar deze bijeenkomst te lokken?

Chris: “Voor corona trokken we eigenlijk best veel volk en was dit project goed ingeburgerd. We moeten dit nu opnieuw wat opbouwen. Vandaag was er bijvoorbeeld een prikkelmoment: de kinderen staan dan met koekjes aan de poort en ze geven de mensen een flyer mee. Af en toe moeten we dit terug onder de aandacht brengen. In de wijkafdeling aan het Kerkplein staan we echt met een koffiekar aan de poort en proberen we zo de mensen te bereiken. In de Fonteinstraat organiseren we het momenteel nog niet. We zitten daar met een ander publiek dat zich sowieso al wil engageren in het schoolleven.”

Werken jullie soms ook rond een bepaald thema?

Chris: “Dat gebeurt, ja. Zo hebben we in het verleden al eens iets opgezet rond huiswerkbeleid. We hebben dan per graad een infostandje gemaakt waar de ouders met hun vragen terecht konden. En toen we met het nieuwe rapport zijn begonnen, hebben we ook feedback gevraagd aan deze groep. Is het duidelijk? Welke info zou je er nog graag in hebben? …”

 

"Konden we ons vroeger vooral concentreren op het pure onderwijsluik, nu komt daar ook nog de opvoedingscontext en de maatschappelijke context bij."

 

Zijn er nog andere initiatieven die jullie nemen rond ouderbetrokkenheid?

Chris: “We hebben pas ook nog een winwinkel georganiseerd, die startte ook tijdens dit koffiemoment. Heel deze ruimte lag dan vol ingezamelde kleren, schoenen en ander materiaal en mensen konden hier dan een kijkje komen nemen en gratis spullen meenemen. Dat was een groot succes en er zijn veel mensen op afgekomen. Iedereen kan immers wel eens nieuwe kleren gebruiken. Door het ‘winwinkel’ te noemen, willen we ook inzetten op hergebruik en verlagen we de drempel. Het concept werkte wel: de mix van een winkel, een koffietje en een gezellige babbel…, dat zijn toffe momenten voor een directeur. Dit proberen we nu 3 keer per jaar te organiseren.”

Ouder Annick: “Wij waren hier heel enthousiast over. Kinderen groeien snel uit hun kleren en zo heb je vaak nog gerief liggen dat heel goed van kwaliteit is. Ik moet wel zeggen dat mijn zoon zijn eigen sweater terug heeft meegenomen toen die er ’s middags nog lag. Hij kon er dan blijkbaar toch nog geen afscheid van nemen.” (lacht)

Zijn er ondanks deze fijne initiatieven toch nog mensen die je niet kunt bereiken?

Chris: “Dat blijft wel, he, maar dan gaan we – als het nodig is - op huisbezoek. Vroeger was dat vooral een taak van de zorgleerkrachten. Sinds dit schooljaar kunnen we ook een beroep doen op Robine, een brugfiguur vanuit de stad, en die impact was echt onmiddellijk te merken. De rol van een school is serieus geëvolueerd. Konden we ons vroeger vooral concentreren op het pure onderwijsluik, nu komt daar ook nog de opvoedingscontext en de maatschappelijke context bij. En dan is de meerwaarde van zo’n brugfiguur echt niet te onderschatten.”

 

"Je merkt zelf dat hier een heel diverse groep zit, he. We hebben dit echt weten op te bouwen door dit elke week te doen."

 

Een goede ouderwerking lijkt me ook een belangrijke voorwaarde voor deze projecten.

Chris: “Ouders, maar ook grootouders zijn een heel belangrijke pijler. Zo hadden we Marc, een grootouder, die een tijdje dit koffiemoment mee getrokken heeft. Nu zijn kleindochter op de middelbare school zit, is hij daarmee gestopt, maar hij heeft zich nog wel geëngageerd om mee te fietsen, naar het zwembad bijvoorbeeld. Ons oudercomité draait ook heel goed. Ze organiseren elk jaar een aantal activiteiten, zowel voor de ouders als voor de kinderen. Zo hebben ze bijvoorbeeld al een aantal keren de paaszoektocht in goede banen geleid. Natuurlijk is er binnen een oudercomité een serieus verloop en we moeten dan ook bewaken dat er een aangroei blijft. Maar ook dat kan hier - tijdens het koffiemoment - ontstaan. Je merkt zelf dat hier een heel diverse groep zit, he. We hebben dit echt weten op te bouwen door dit elke week te doen. Dit vraagt heel wat werk, maar de impact is er.”

Ouder Djino: “Ik probeer hier elke week even langs te wippen, net voor ik naar mijn werk moet. Dat is de ideale gelegenheid om eens een babbeltje te slaan met Chris en Tom, de directeurs. ’s Maandags kom ik hier ook altijd mee de soep uitdelen. Ik ben dan ook heel tevreden over de school, op alle vlakken. Ze laten zien dat ze tijd willen maken voor ons.”

Chris: “Dat is ook onze bedoeling. We willen het contact heel laagdrempelig houden. Zo probeer ik ’s morgens ook altijd mee aan de schoolpoort te staan. Ouders zien zo dat we bereikbaar zijn.”

Ik ben onder de indruk! Hartelijk dank voor deze eyeopener!