Buurtraad

De buurtraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle erkende buurtverenigingen, de schepen voor buurt- en wijkwerking en de deskundige buurt en wijk. De buurtraad komt elke twee maanden samen, behalve in juli en augustus.

Op de buurtraad komen gemeenschappelijke thema’s aan bod, onderwerpen die belangrijk zijn voor alle buurtverenigingen. Daarnaast worden er ervaringen gedeeld. Buurtverenigingen kunnen er leren van elkaar. Agendapunten worden voorgesteld door de stadsdiensten, de buurtverenigingen zelf of andere organisaties. Soms wordt er vanuit de buurtraad ook een advies gegeven aan het college van burgemeester en schepenen.