Brugvrijwilligers ondersteunen bij het huiswerkgebeuren

Brugvrijwilligers zijn vrijwilligers van het Rode Kruis Turnhout die allochtone en autochtone kansarme leerlingen uit het kleuter- en lager onderwijs en hun ouders ondersteunen bij het huiswerkgebeuren.    

Doel van deze ondersteuning is om op een creatieve manier de ontwikkeling en taalvaardigheid van kinderen te verbeteren en de brug te leggen tussen het gezin en de school. Om deze taak op een professionele manier aan te pakken, kunnen de brugvrijwilligers een vorming volgen van Stad Turnhout en Rode Kruis Vlaanderen.

De brugvrijwilliger wordt ingeschakeld om minstens één keer per week gratis aan huis ondersteuning bieden bij een maatschappelijk kwetsbaar kind. Hieronder verstaan we: spelen, voorlezen en/of de huiswerksituatie ondersteunen.

De taken worden samen met de school en het gezin afgesproken. De brugvrijwilliger moet zich hieraan houden. Als er bijsturing nodig is, kan dat altijd in overleg met de betrokken school. De inhoud van de ondersteuning wordt bepaald met de school en met het schoolbeleid in gedachten.

Volg even een begeleidingsmoment van brugvrijwilliger Johan mee. Zo krijg je een duidelijk beeld van wat de taken van een brugvrijwilliger zijn.

Voorwaarden

Turnhoutse kleuter- en lagere scholen kunnen de ondersteuning door brugvrijwilligers aanvragen.
De scholen selecteren de kinderen en gezinnen die van deze ondersteuning kunnen genieten.

Voorwaarden om brugvrijwilliger te worden:

  • Je bent minstens 18 jaar.
  • Je hebt eerst samen met Stad Turnhout en Rode Kruis Turnhout een verkennend gesprek.
  • Je kunt een attest van goed gedrag en zeden voorleggen (model 2 - werken met minderjarigen).

Terug naar boven

Procedure

Voor scholen

  • Turnhoutse kleuter- en lagere scholen bekijken welke kinderen in aanmerking komen voor extra ondersteuning.
  • Zij melden dit aan de dienst Gelijke Kansen - Onderwijs van Stad Turnhout.  Die bekijkt dan welke brugvrijwilliger geschikt is om dit kind te ondersteunen.  

Voor kandidaat-vrijwilligers

  • Het volledige functieprofiel kan je hier nalezen. Via deze link kan je je ook kandidaat stellen.
  • Er vindt een intakegesprek plaats om te bekijken wat de wensen zijn en hoe er een perfecte match kan gemaakt worden tussen de brugvrijwilliger en een kind/gezin/school. 
  • Contacten met de school worden gelegd en de brugvrijwilliger kan starten. 

Terug naar boven

Meebrengen

Geïnteresseerde vrijwilligers die willen starten als brugvrijwilliger, brengen een attest van goed gedrag en zeden (model 2 - werken met minderjarigen) mee. Dat attest vraag je aan bij de dienst Burgerzaken van de gemeente/stad waar je woont.

Terug naar boven