Blauwalgen

Bij warm weer kunnen blauwalgen zich in oppervlaktewater ontwikkelen. Stel je blauwalgen vast? Verwittig dan onmiddellijk de dienst Milieu & Groen, want blauwalgen zijn giftig en kunnen bij contact huidirritatie en misselijkheid veroorzaken.

Hoe herken je blauwalgen?

 • Bij bloei vormen blauwalgen een drijflaag. Je ziet een blauwgroene tot roodbruine, olie- of verfachtige laag die drijft op het wateroppervlak.
 • Wanneer er in de oeverzone wit of blauw schuim verschijnt, is er ook sprake van een blauwalgenbloei.
 • Ook een ongewone watervogel- en/of vissterfte kan in die richting wijzen.

 

Merk je blauwalgen op?

Vermijd elk fysiek contact met blauwalgen!

 • Laat kinderen niet aan de waterrand spelen.
 • Stop alle waterrecreatie nabij blauwalgen.
 • Hou je huisdieren weg van water met blauwalgen.
 • Gebruik nooit water met blauwalgen.
 • Bij huidcontact zo vlug mogelijk douchen en afspoelen.
 • Consulteer je arts bij huidirritatie en misselijkheid.

Meld het!

 • Neem contact op met de dienst Milieu & Groen. Bezorg hen informatie over:
  • de juiste locatie,
  • het tijdstip van de vaststelling,
  • eventueel enkele foto’s.
  • De gemeente doet vaststellingen ter plaatse en meldt de blauwalgengroei bij de Vlaamse Milieumaatschappij.
Meer info