Bib, cultuur en erfgoed

Bib

Op 22 maart 2021 opende Bibliotheek Turnhout opnieuw haar deuren op de Warandesite. Een geslaagde renovatie met nieuwbouw maakten van de bib een open en toekomstgericht huis dat zijn rol in het centrum van een snel veranderende samenleving ten volle kan spelen.

De bezoekerscijfers zijn sinds de heropening geëxplodeerd van om en bij de 80 000 in de Kasteeldreef naar net geen 250 000 in 2023.

Een sterk uitgebouwde activiteitenwerking komt tegemoet aan maatschappelijke uitdagingen en vraagstukken, de uitgebreide scholen- en jeugdwerking focust op het stimuleren van leesplezier en tal van samenwerkingen versterken ons aanbod en verhogen onze expertise.

De bibliotheek van Turnhout is zo weer een plek van ontmoeting die een centrale rol speelt bij het vinden en delen van verhalen, informatie en kennis. Een toegankelijke hotspot in de stad met uitstraling en aantrekkingskracht die voor iedereen iets te bieden heeft.

 

Cultuur

Kunst en cultuur zijn er voor iedereen. Daarom zorgen we samen met kunstenorganisaties voor een breed en divers aanbod. Zo organiseren we in onze stad regelmatig culturele evenementen voor een breed publiek, zoals het stadsfestival Stadstoeren, Straatartiesten op de Grote Markt, openluchtfestival MOOOV wijkt af en Kunstendag voor kinderen. Daarnaast zorgt ook ontmoetingsplek en cultuurhuis de Warande voor een rijk cultureel aanbod. 

Verder geven we ook startend talent een podium in onze stad. Zo bouwen we bijvoorbeeld mee aan een muzieknetwerk en ondersteunen we Turnhoutse amateurkunstenaars. 

Onze stad kent boven bovendien een sterk verenigingsleven. Heel wat culturele verenigingen zorgen voor een mooi aanbod in onze stad. Elk jaar tonen ze je graag wat ze in petto hebben tijdens de Cultuurmarkt.


Erfgoed

Samen met de Bibliotheek zet het Archief regelmatig lokale verhalen in de kijker. In het tweemaandelijkse 'Kempenatelier' worden unieke voorwerpen en documenten getoond over thema’s die leven in Turnhout. Vaak zijn daar ook lezingen en andere activiteiten aan verbonden.

De inbreng van de eigen inwoners is erg belangrijk. Zo organiseert het Archief in februari naar aanleiding van 80 jaar bevrijding twee 'scandagen' waarbij Turnhoutenaren kunnen langskomen met hun persoonlijke foto’s en documenten uit 1940-1944.

Op 12 mei worden er voor het eerst ook 'struikelstenen' geplaatst voor verschillende huizen in de stad. Die stenen dragen een naam en gedenken zo inwoners die omkwamen in de nazikampen. Samen met enkele vrijwilligers verzamelt het Archief momenteel hun verhalen.

 

Het begijnhof, een (be-)leefbare plek

Het begijnhof is erkend als UNCESCO werelderfgoed en staat in de top 3 van meest aantrekkelijke plekken in de stad voor inwoners en bezoekers. We versterken de belevingswaarde, zonder de kenmerkende sfeer van rust te verstoren.

We namen het beheer over van de begijnhofkerk en -kapel. Af en toe worden er nog erediensten gehouden, maar de kerk en de kapel zijn intussen ook beschikbaar voor het organiseren van zachte culturele activiteiten. Daarnaast worden ze geïntegreerd in de werking van het Begijnhofmuseum. Momenteel leggen we e laatste hand aan de beveiligingsvoorzieningen en het inventariseren van alle voorwerpen en kunstwerken met erfgoedwaarde. In de loop van het voorjaar zullen de kerk en de kapel publiek toegankelijk zijn.

Het poortgebouw wordt volledig gerestaureerd en krijgt een nieuwe bestemming als bed and breakfast. Als alles goed verloopt, zullen de werken afgerond zijn aan het einde van 2025. Verder investeren we ook in de restauratie en verduurzaming van het raamwerk van de woningen die in eigen beheer zijn en herbekijken we de voorwaarden voor erfpacht. 


Nieuwe kleuterschool in de parkwijk

Door de veranderende noden heeft de Stedelijke Basisschool al enige tijd te weinig plaats. De nabijgelegen kerk in de Parkwijk werd niet langer gebruikt door de parochie. Daarom wordt de kerk omgebouwd tot een nieuwe moderne kleuterschool met ruimte voor het verenigingsleven en sociale activiteiten in de buurt. De werken moeten voor het volgende schooljaar op 1 september 2024 afgerond zijn. Naast het gebouw leggen we een kleuterspeelpark aan. Dat kan gebruikt worden door zowel de school als de buurt.