Belg worden

Opgelet! Voor dit product is een afspraak noodzakelijk.

Als je als vreemdeling in België verblijft, kun je na een bepaald aantal jaren je nationaliteit wijzigen. Dat kan op verschillende manieren.

Omdat elk dossier afzonderlijk behandeld wordt en omdat de materie complex is, moet je persoonlijk langskomen voor verdere inlichtingen.

Procedure

Bel naar het nummer 014 44 33 59 om een afspraak te maken.

Hou je rijksregisternummer bij de hand.

Aangezien de nationaliteitsdossiers meer dan 3 maanden niet werden behandeld, zijn wij genoodzaakt om met een wachtlijst te werken. Wij noteren een telefoonnummer en mailadres. Zodra je op afspraak kan komen, zal onze dienst je zelf contacteren.

Terug naar boven

Bedrag

Indien een effectieve aanvraag opgestart kan worden, betaal je tijdens de gehele procedure 250 euro waarvan

  • 100 euro gemeentebelasting;
  • 150 euro registratierecht.

Terug naar boven