Beheersorgaan bibliotheek

Het beheersorgaan van de Turnhoutse bibliotheek is voor de helft samengesteld uit afgevaardigden van de politieke fracties en voor de helft uit vertegenwoordigers van de bibliotheekgebruikers. Zij hebben allemaal stemrecht in de vergaderingen. Daarnaast zijn er nog een aantal leden die als deskundigen zijn toegevoegd. Zij hebben geen stemrecht.

Het beheersorgaan is een wettelijk adviesorgaan dat telkens na de gemeenteraadsverkiezingen voor een periode van 6 jaar wordt aangesteld.

Door middel van hun advies en inspraak zijn zij daadwerkelijk betrokken bij beleidsbeslissingen omtrent de bibliotheek en het dagelijks beheer. Het beheersorgaan wordt bovendien altijd betrokken bij het uitstippelen van de visie en de beleidsplannen van de bibliotheek.