Attest van Immatriculatie aanvragen/verlengen

Opgelet! Voor dit product is een afspraak noodzakelijk. Maak een afspraak

Een attest van immatriculatie is een voorlopige Belgische verblijfsvergunning voor niet-EU- burgers. Zij verkrijgen deze vergunning in afwachting van een definitieve uitspraak over hun verblijf. Dit attest is ook gekend als de 'oranje kaart'.

Voorwaarden

Het attest wordt afgegeven aan niet-Belgen die onder één van volgende categorieën vallen:

  • Een niet-EU gezinshereniger met een niet-EU onderdaan
  • Een niet-EU gezinshereniger met een onderdaan van de Europese Economische Ruimte of Belg
  • Slachtoffers van de mensenhandel
  • Een asielzoeker wiens asielaanvraag ontvankelijk is verklaard.
  • Een niet-Belg waarvan de medische regularisatieaanvraag ontvankelijk werd verklaard.
  • Een niet-EU student die nog geen inschrijvingsattest kan voorleggen van een universiteit of hogeschool.

Terug naar boven

Procedure

Als de vreemdeling recht heeft op een attest van immatriculatie levert de dienst Burgerzaken dit af. Het attest van immatriculatie kan verlengd worden met 1 maand, 4 maanden of 8 maanden afhankelijk van uw verblijfsaanvraag.

Maak een afspraak: Attest van immariculatie aanvragen / verlengen

Nog iets onduidelijk? Bel ons op 014 44 33 33.

Terug naar boven

Meebrengen

1 pasfoto

Terug naar boven

Bedrag