Asielzoeker

Asielzoekers bieden zich eerst aan bij de dienst Vreemdelingenzaken te  Brussel om hun asielaanvraag in te dienen. Zij ontvangen daar een bijlage 26. Er wordt hen een woonplaats toegewezen of ze kiezen zelf een woonplaats.

 

Voorwaarden

Procedure

Asielzoekers die in Turnhout komen wonen, melden zich bij de vreemdelingenadministratie van de dienst Burgerzaken op het Stadskantoor.

Er wordt een adreswijziging opgestart. Nadat de wijkagent het verblijf heeft vastgesteld komt de betrokkene terug naar de vreemdelingenadministratie. Daar wordt een attest van immatriculatie opgemaakt geldig voor 4 maanden.

Het eerste en het tweede jaar van de asielprocedure wordt dit attest telkens verlengd met 4 maanden. Na het tweede jaar wordt het attest maandelijks verlengd.

De verlengingen duren tot er een uitspraak is in de asielprocedure.

 

Terug naar boven

Meebrengen

Bij het eerste bezoek:

  • Bijlage 26

Na controle wijkagent :

  • Uitnodiging   
  • 4 pasfoto's met witte achtergrond
 

Terug naar boven

Bedrag

6 euro

 

Terug naar boven

Uitzonderingen

Regelgeving