Asiel

Opgelet! Voor dit product is een afspraak noodzakelijk. Maak een afspraak

Asielzoekers bieden zich eerst aan bij de dienst Vreemdelingenzaken te  Brussel om hun asielaanvraag in te dienen. Zij ontvangen daar een bijlage 26. Er wordt hen een woonplaats toegewezen of ze kiezen zelf een woonplaats.

Procedure

Asielzoekers die in Turnhout komen wonen moeten een mail sturen naar vreemdelingen@turnhout.be met volgende informatie:

  • kopie van hun bijlage 26
  • adres in Turnhout

Op basis van deze mail wordt er een adreswijziging opgestart. Nadat de wijkagent het verblijf heeft vastgesteld kan de vreemdelingenadministratie de verhuis bijwerken. De asielzoeker ontvangt een brief van de gemeente met de vraag om een afspraak te maken voor een attest van immatriculatie.

Dit attest wordt verlengd tot er een uitspraak is in de asielprocedure.

Nog iets onduidelijk? Bel ons op 014 44 33 33.

Terug naar boven

Meebrengen

Bij het eerste bezoek:

  • Bijlage 26

Na controle wijkagent :

  • Uitnodiging   
  • 4 pasfoto's met witte achtergrond

Terug naar boven

Bedrag