Anderstalige Nieuwkomers - OKAN

Op heel wat scholen zijn anderstalige nieuwkomers of OKAN-leerlingen ingeschreven. Het onderwijsteam ondersteunt deze scholen. 

Aanbod voor leerkrachten basisonderwijs

Een ervaringsgroep 'KAN' (Kruisbestuiving Anderstalige Nieuwkomers) organiseert vrijblijvend, gratis open aanbod voor allen die zich betrokken voelen bij anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs in regio Turnhout.

De groep 'KAN' wordt geleid door vier partners: Stad Turnhout, Expertisecentrum DoorElkaar, Documentatiecentrum Atlas Provincie Antwerpen, OKAN GO!

Expertisecentrum DoorElkaar organiseert ook een lerend netwerk. Meer info hierover kan je krijgen bij Lieve Lenaerts.

Open vormingsaanbod voor schoolteams

  • Op de website van DoorElkaar staan interessante links, websites, een open vormingsaanbod en een oproep tot het vormen van een lerend netwerk.
  • Documentatiecentrum Atlas bezit een waaier aan leermiddelen om anderstalige en taalzwakke leerlingen te ondersteunen. Je kan er terecht voor uitgebreid advies in je zoektocht naar geschikt materiaal.
  • Info via de e-nieuwsbrief van Gelijke kansen - Onderwijs: je kan je abonneren via deze link.
  • Agentschap Integratie en Inburgering biedt ondersteuning en begeleiding aan scholen uit de regio.