An Willems (LIGO - Ouders en School)

Met de ouders op de schoolbanken

 

Ook deze keer zijn we te gast in basisschool Sint-Victor. Dit is een van de scholen die LIGO (het vroegere Centrum voor Basiseducatie) bedient met het project Ouders en School. We lopen een voormiddag mee met begeleidster An Willems.

Kan je even uitleggen wat jullie project Ouders en School precies inhoudt?

An: “Dit project is vertrokken van het achterliggende idee dat betrokken ouders ervoor zorgen dat kinderen beter kunnen leren. De ouders begrijpen immers beter wat er op school allemaal gebeurt en kunnen hun kinderen beter opvolgen. Ze komen ook langs op de school van hun kind en dat vinden de kinderen heel aangenaam. Tijdens onze sessies gaan we dan ook zeker een kijkje nemen in de klas.  Ouders mogen daar mee puzzelen of een spelletje spelen.  Daarnaast overleggen we ook met de school welke thema’s op dat moment actueel zijn, zodat we daar extra op kunnen inzetten. Vorige week hebben ze bijvoorbeeld hun rapport gekregen. De directeur heeft er dan voor gezorgd dat ik van alle kinderen uit deze groep een afdruk kreeg, zodat we daar heel concreet mee aan de slag konden. Een begrip als wiskunde bijvoorbeeld is niet zo evident voor sommige mensen. Ook het oudercontact bereiden we samen voor: we zorgen dat ze ter plaatse geraken en dat ze de administratie correct aanvullen. We nemen met hen ook alle brieven door en zorgen ervoor dat ze mee zijn met Smartschool.”

Mikken jullie met dit project vooral op allochtone ouders?

An: “Hoofdzakelijk wel, maar als scholen het vragen, kunnen we ook iets op poten zetten voor Vlaamse ouders. Gemengde groepen kunnen ook als het taalniveau het toelaat.”

Hoeveel scholen bedienen jullie momenteel?

An: “We hebben momenteel al samenwerkingen lopen met zeven Turnhoutse basisscholen en richten ons vooral op scholen waar er veel kinderen uit kwetsbare milieus zijn. Er zijn nu vijf lesgevers die elk drie scholen per jaar bedienen. We komen dan een trimester elke week op de school langs en geven zo een tiental sessies. Soms komt er ook nog wel eens een vervolgcursus als de ouders daar om vragen. In de loop van het jaar is er ook nogal wat instroom en het is niet altijd gemakkelijk om de mensen ter plaatse te krijgen. Ze moeten ook allemaal officieel inschrijven voor deze cursus. Het is niet zomaar een vrij inloopmoment, wat soms wel jammer is.”

 

"We hebben materiaal liggen over veel verschillende onderwerpen, maar we willen ook heel vraaggestuurd werken."

 

Bieden jullie dan echt een cursus aan met een vast afgelijnd lessenpakket?

An: “We hebben materiaal liggen over veel verschillende onderwerpen, maar we willen ook heel vraaggestuurd werken. Zo willen we inzetten op de actuele noden van de ouders, maar ook van de scholen. En als er een feest is, Sinterklaas bijvoorbeeld, proberen we daar ook aandacht aan te besteden.”

Is de school vragende partij om jullie uit te nodigen?

An: “Sommige scholen zijn al goed bekend met het aanbod en dan krijgen we gemakkelijker voet aan de grond. Het vraagt ook wel wat engagement van een school. Zij  staan namelijk in voor de werving van de ouders. Zij zijn daar ook het best voor geplaatst.  Op Sint-Victor loopt de samenwerking heel vlot.”

Ondertussen begint zorgjuf Hanne aan haar uiteenzetting. Vandaag staat het spelend    leren centraal. Hanne legt de nadruk op laagdrempelige spelletjes en boeken. Zo kunnen  de ouders de fijne motoriek, de pincetgreep (voor een goede schrijftechniek) en het  taalgevoel mee stimuleren. Blokken, puzzels, memory, domino… alle beetjes helpen om  het leren bij kleuters te prikkelen.

 Hoeveel ouders bedienen jullie normaal in zo’n sessie?

 An: “Dat hangt ervan af. Meestal zijn er dat een tiental. Vandaag is het met deze 14 aanwezigen echt wel druk. We hopen ook dat de ouders hun kennis delen met buren en kennissen. LIGO werkt voor laaggeschoolden, maar dankzij de steun van Stad Turnhout kunnen wij ook enkele hooggeschoolde ouders bedienen. Hieronder verstaan we mensen die het secundair onderwijs hebben afgewerkt. Die engageren zich soms ook nog als sleutelfiguur en helpen met vertalen en zo. Bovendien brengen zij ook ouders aan.”

 

"We zijn er heel blij mee dat ze ons ontlast bij een aantal praktische zaken waar ouders nogal eens op vastlopen."

 

Ondertussen komt ook directeur Chris even poolshoogte nemen.

Chris: “Ik vind dit een fantastisch programma eigenlijk. We vinden het een mooie opportuniteit die wij als school krijgen. De maatschappelijke context is de laatste jaren serieus veranderd en het is voor een school niet altijd gemakkelijk om daar op een adequate manier mee om te gaan, ook al vinden we dit heel belangrijk. Soms ontbreekt het ons schoolteam gewoon aan de nodige tijd. An van LIGO helpt ons al heel wat jaren om het Vlaamse schoolsysteem te verduidelijken bij die mensen die daar niet volledig mee vertrouwd zijn. We zijn er heel blij mee dat ze ons ontlast bij een aantal praktische zaken waar ouders nogal eens op vastlopen. In combinatie met onze brugfiguur kunnen we zo als school toch echt wel wat extra gezinnen bereiken.”

 

Salima heeft een dochter in het tweede leerjaar zitten en neemt al voor het tweede jaar deel aan deze sessies.

 

"Ik kreeg ook veel tips over hoe ik mijn dochter kon helpen met rekenen en taal en nu loopt het in de klas ook beter."

 

Wat heb je geleerd tijdens dit traject?

Salima: “Ik heb heel veel gehad aan de praktische toepassingen: je weg vinden in het schoolgebouw bijvoorbeeld is al niet zo simpel! (lacht) Ik kreeg ook veel tips over hoe ik mijn dochter kon helpen met rekenen en taal en nu loopt het in de klas ook beter. Nu help ik de mensen die nog niet zo goed Nederlands praten ook verder door te vertalen naar het Arabisch. En ik engageer me ook bij de fruit- en soepmomenten.”

 

 

En dan is het tijd voor wat actie. We verdelen ons over enkele kleuterklasjes en nemen met veel plezier de rol van hulpleerkracht op ons. Samen met de kleuters oefenen we in hoekjes op taal en rekenen en brengen zo de theorie al direct in de praktijk. En zo vliegt de voormiddag voorbij…

 

Basisscholen die geïnteresseerd zijn in een aanbod ‘Ouders en School’ kunnen altijd contact opnemen met LIGO via stafmedewerker Jan Schuermans (Jan.Schuermans@ligo-kempen.be).