Ambulante handel

Naast de wekelijkse Zaterdagmarkt kan je op drie manieren ambulante handel uitoefenen. Afhankelijk van het type ambulante handel dat je wil uitvoeren, gelden specifieke voorwaarden.

Op openbaar domein
Op privaat domein langs de openbare weg en op commerciële parkings
Op rondtrekkende wijze

Ambulante activiteit op openbaar domein buiten de openbare markt

Voor de uitbating van een kraam op het openbaar domein moet je een toelating vragen bij de gemeente. Het gaat hier om een ambulante activiteit.

Een ambulante activiteit heeft betrekking op de verkoop, het te koop aanbieden of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten of diensten, door een handelaar buiten de vestiging vermeld in zijn inschrijving in het KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.

Indien je een vergunning wenst aan te vragen, stuur je een mail met volgende informatie:

 • Identiteit van de aanvrager (identiteitskaart);
 • de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen; (leurkaart/machtiging ambulante handel);
 • de gewenste plaats;
 • de datum en duur van de verkoop.

De vergunning kan geweigerd worden op basis van volgende objectieve criteria:

 • de ruimtelijke ligging;
 • de openbare orde;
 • de veiligheid;
 • de rust.

Ambulante activiteit op private plaatsen langs de openbare weg en op commerciële parkings

Bij de uitbating van een kraam op privé domein is er sprake van een ambulante activiteit indien:

 • er op dit adres geen vestigingseenheid staat geregistreerd in de KBO (= Kruispuntbank voor ondernemingen);
 • het om een kraam gaat die grenst aan de openbare weg of die geplaatst wordt op een commerciële parking.

Voor deze ambulante activiteit op privé domein is een toelating van de gemeente nodig.

Indien je een vergunning wenst aan te vragen, stuur je een mail met volgende informatie:

 • identiteit van de aanvrager (identiteitskaart);
 • de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen; (leurkaart/machtiging ambulante handel)
 • de gewenste plaats;
 • de datum en duur van de verkoop.

Mocht er een vestigingseenheid op het privé adres in het KBO vermeld staan of grenst de locatie van het kraam niet aan de openbare weg, dan is er sprake van een geregistreerd verkooppunt en geen ambulante activiteit. Zodoende is er geen toelating van de gemeente nodig.

Ambulante activiteit op rondtrekkende wijze

Bij een ambulante activiteit op rondtrekkende wijze verplaatst de handelaar zich langs een traject met meerdere verkooppunten, die telkens voor een bepaalde duur worden ingenomen.

Voor deze vorm van ambulante activiteit is een toelating van de gemeente nodig.

Indien je een vergunning wenst aan te vragen, stuur je een mail met volgende informatie:

 • identiteit van de aanvrager (identiteitskaart);
 • de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen (leurkaart/machtiging ambulante handel);
 • de gewenste route;
 • de datum en duur van de verkoop;