Ambtshalve schrapping

Afvoering van ambtswege is de schrapping uit de bevolkingsregisters. Administratief besta je dan niet meer.

Voorwaarden

De wijkpolitie heeft vastgesteld dat je niet meer op het adres van inschrijving verblijft en het blijkt onmogelijk te zijn om je nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen.

Terug naar boven

Procedure

Op basis van een verslag van het onderzoek van de ambtenaar van de burgerlijke stand in samenwerking met de wijkpolitie beslist het schepencollege om je ambtshalve te schrappen uit de bevolkingsregisters.

Terug naar boven