Ahmed El Issaoui (Zenit)

Ahmed El Issaoui, de zalm van Zenit

Sinds september 2021 is Ahmed aan de slag als leerkracht op Zenit. We ontmoeten hem in zijn natuurlijke biotoop: het praktijklokaal van elektriciteit.

Wat ben je na je studies gaan doen?

Ahmed: “Na mijn opleiding ben ik aan de slag gegaan bij de steenfabriek Wienerberger in Beerse. Daar heb ik zeven maanden gewerkt als technicus. Ik vond het daar heel fijn werken, maar toen ik een telefoontje van mijn oude school kreeg, moest ik toch niet lang nadenken. Ik had daar ook al als jobstudent gewerkt en ze waren blijkbaar wel tevreden over mij. Binnen mijn job was ik op de school verantwoordelijk voor het aanleggen, aanpassen en onderhouden van elektrische installaties die nodig zijn om elektriciteit op een veilig manier te kunnen gebruiken, het mechanisch werk kwam ook mijn kant uit: de CNC-machines bijvoorbeeld. Mijn job was dus zeer ruim en afwisselend. Ook de bestellingen moest ik opvolgen. Twaalf jaar heb ik die job uitgeoefend, met veel plezier trouwens.”

En dan heb je toch de switch naar de job van leerkracht gemaakt?

Ahmed: “In mijn vorige job kwam ik dagelijks in contact met leerlingen en leerkrachten. Als de leerlingen studie hadden, vroegen ze wel eens aan mij of ik ze niet mee op sleeptouw kon nemen. Dan gaf ik ze opdrachten, stuurde ze aan en liet ze bijvoorbeeld zien hoe ze op een veilige manier met een ladder moesten werken. Zo werd ik eigenlijk getriggerd om voor een job als leerkracht te gaan en ben ik gestart met het LIO-traject: Leraar In Opleiding is dat. Ik volg nu twee avonden per week didactiek op AP Hogeschool, krijg een loon én ik kan mijn stage-uren gewoon hier op school doen. Op mijn oude school waren er jammer genoeg geen vrije uren, maar gelukkig kon ik op Talentenschool Zenit terecht. Ik krijg nu regelmatig een tussentijdse evaluatie van mijn lector en mijn mentor en die waren tot nog toe altijd positief. (glundert)”

 

"Ik ben heel content met mijn mentoren van Campus Zenit en AP Hogeschool en ik krijg ook veel steun van mijn collega’s. Ze hebben mij heel warm verwelkomd."

 

Welke vakken geef je momenteel?

Ahmed: “Ik geef dit schooljaar elektriciteit, zowel de theorie- als de praktijkuren en daarnaast ook nog enkele uurtjes lassen. Ik heb geen diploma lassen, maar tijdens mijn jaren als technicus heb ik die toestellen wel altijd moeten herstellen. Zo heb ik dat al doende geleerd.”

Ben je tevreden over de begeleiding die je gekregen hebt?

Ahmed: “Zeer zeker! Ik ben heel content met mijn mentoren van Campus Zenit en AP Hogeschool en ik krijg ook veel steun van mijn collega’s. Ze hebben mij heel warm verwelkomd.”

Zelf voor de klas staan en dan ook nog eens les volgen, dat lijkt me behoorlijk pittig!

Ahmed: “En dan komt daar ook nog eens de onderwijshervorming bij! (lacht) Gelukkig kan ik dat nu vanaf de basis mee opbouwen als beginnend leerkracht. Ik vind het uitwerken van een eigen cursus geweldig, maar dat kost wel ongelooflijk veel tijd. Dat is een minder aspect van het leerkracht-zijn: het is nu eenmaal geen nine-to-five-job. Ik heb ook een gezin met twee kinderen van acht en elf jaar en de combinatie werk-privé is momenteel tamelijk zwaar. Naast de lessen komen daar immers ook nog rapporten, projecten, uitstappen en bijscholingen bij kijken. En ik ben ook nog klastitularis.”

Vind je dat leuk?

Ahmed: “Eigenlijk wel, je kunt zo een andere band met je leerlingen en hun ouders smeden. Ik zie de ouders ook als een steunpunt waarmee ik wil samenwerken om zo het beste voor hun kinderen te bereiken. Zo van: ‘Kijk, dit doen we al op school…, maar wat kunnen jullie daar thuis nog bij aanvullen?’ Ik probeer hen dan ook zoveel mogelijk uit te nodigen bij de oudercontacten.”

Je bent een levend voorbeeld van het omgekeerde watervaltraject.  Kan je die ervaringen als ‘zalm’ meenemen als leerkracht?

Ahmed: “Dat is inderdaad wel een groot voordeel. Ik kan me immers goed inleven in die gasten hun leven. Wat niet wil zeggen dat ik alles zomaar laat passeren. Ik heb zelf ondervonden dat je er altijd voor moet willen gaan en dat is zeker niet altijd evident.”

Hoe denk je dat je het verschil kan maken voor je leerlingen?

Ahmed: “Ik wil voor die mannen een veilige leeromgeving creëren. Ze zijn namelijk niet allemaal even sterk qua taal en daar moet ik als leerkracht rekening mee houden. Ik zal ze dan bijvoorbeeld ook niet verplichten om iets luidop voor te lezen tijdens de les. Ze hebben schrik om uitgelachen te worden. Dat wil ik vermijden door op deze simpele manier te differentiëren. Vaak zullen die specifieke leerlingen ook nood hebben aan extra instructies. Daar ben ik dan heel alert voor.

Dit publiek heeft ook geen al té strenge hand nodig. Te laat komen is bijvoorbeeld nogal eens een probleem. Ik probeer dan eerst te achterhalen waarom dat is. Misschien heeft die jongen eerst zijn zusje nog naar school moeten brengen, had hij zijn bus gemist of stond er geen eten op tafel… Daar probeer ik toch altijd oog voor te hebben. Met hen in gesprek gaan en de verbondenheid zoeken werkt meestal beter dan staan roepen en tieren. Gewoon interesse tonen marcheert in de meeste gevallen wel. De leerlingen moeten zich hier op hun gemak kunnen voelen.”

 

"Leerlingen mag je niet allemaal over dezelfde kam scheren. Die verschillen moet je erkennen en aanvaarden en ermee aan de slag gaan."

 

Hoe pak je je lessen didactisch aan?

Ahmed: “Ik zet nogal veel in op groepswerk. Door leerlingen met een verschillend taalniveau samen te zetten, worden ze er allebei beter van. Je krijgt immers een interactie: ze praten met elkaar, stellen vragen… Ik start mijn lessen ook vaak vanuit hun eigen leefwereld. Dat maakt de eigen betrokkenheid ook weer een stuk hoger. Ik ben daarnaast ook bezig met mijn eigen cursus. De wereld staat immers niet stil en op tien jaar kan er veel veranderen. Denk maar aan innovaties die de aandacht verdienen. Ik probeer mijn cursus dan ook heel actueel te houden.”

 

Je staat nu een goed half jaar voor de klas en je hebt zeker niet altijd de gemakkelijkste klasgroepen. Welke tips kan je andere leerkrachten nog meegeven, ook vanuit je eigen OKAN-ervaring?

Ahmed: “Over die vraag had ik al eens nagedacht en ik kwam tot het volgende lijstje:

  • Ik zie mijn job als een uitdaging en wil ervoor gaan.
  • Door je leerlingen positief te benaderen, bevorder je het leerproces van je leerlingen.
  • Leerlingen mag je niet allemaal over dezelfde kam scheren. Die verschillen moet je erkennen en aanvaarden en ermee aan de slag gaan.”

Stel je het nu niet iets te simpel voor? Je zult toch ook al wel negatieve ervaringen meegemaakt hebben?

Ahmed: “Ja, maar daar moet je je als leerkracht bij neer kunnen leggen. Je kunt een klasdynamiek niet onmiddellijk veranderen, maar je kan wel proberen om daar op in te spelen. Die positieve benadering werkt bij mij meestal wel. Een leerling waar je het nodige begrip voor toont, die zal de rest van de dag wel meedraaien en respect tonen.”

Ons respect heb je in elk geval! Hartelijk dank voor dit interview.