Turnhout hartveilig (AED)

Maak Turnhout mee hartveilig! Leer zelf reanimeren en een AED gebruiken!

Een opleiding waar je de basistechnieken van reanimatie leert, kan mensenlevens redden! Jaarlijks bieden Stad Turnhout, Vlaamse Kruis, Rode Kruis en Thomas More gratis opleidingen aan.

U kan uzelf op volgende data nog steeds inschrijven om zo’n gratis vorming te volgen:

Meer info? Contacteer ons via gezondheid@turnhout.be of neem telefonisch contact op 014 40 96 30.

Wanneer moet je reanimeren?

Je moet onmiddellijk starten met reanimeren wanneer iemand:

 • plots in elkaar zakt, en daarbij:
 • het bewustzijn verliest;
 • niet reageert;
 • niet ademt.

Snel ingrijpen is heel belangrijk, om twee redenen:

 • De overlevingskans van de persoon verhoogt.
 • De kans op restletsels vermindert. Door zuurstoftekort kunnen de hersenen immers beschadigd raken.

Wat kan je doen?

Ben je getuige van een mogelijke hartstilstand? Volg dan deze stappen:

 • Zorg voor veiligheid.
 • Controleer het bewustzijn:
  • Spreek de persoon luid en duidelijk aan en kijk of hij reageert.
  • Reageert de persoon niet? Roep dan zo snel mogelijk om hulp.
 • Controleer de ademhaling (max. 10 seconden!):
  • Leg je hand op het voorhoofd van de persoon.
  • Plaats je andere hand op de kin.
  • Kantel het hoofd voorzichtig naar achter.
  • Kijk of de borstkas beweegt, en of er lucht door de neus of mond stroomt.
  • Voel of er iets in de mond zit dat de ademhaling zou kunnen belemmeren.
 • Bel 112 (of laat iemand bellen).
  • Vertel dat het om een bewusteloze persoon gaat die niet normaal ademt.
  • Zet je telefoon op luidspreker.
 • Laat iemand een automatische elektrische defibrillator (AED) halen als er een in de buurt is.
  • Haal de AED enkel zelf als hij vlakbij is.
  • Een AED-toestel:
   • zit in een groene kist of verpakking;
   • is op de meeste openbare plaatsen te vinden.
 • Start de reanimatie:
  • Geef 30 borstcompressies.
   • Druk in het midden van de borstkas.
   • Druk de borstkas 5-6 cm in.
   • Druk 100-120 keer per minuut.
  • Geef 2 beademingen.
   • Open de luchtweg.
   • Knijp de neus dicht en blaas rustig gedurende 1 seconde.
   • Let erop dat de borstkas omhoogkomt.
   • Onderbreek de borstcompressies nooit langer dan 10 seconden!
  • Blijf zo doorgaan, tenzij de beademingen niet mogelijk zijn (bv. geen EHBO-training gehad).
  • Blijf steeds verder doen met de borstcompressies.
  • Blijf doorgaan met reanimeren tot de AED er is.
  • Stop niet wanneer de ambulance aankomt, maar ga door tot de zorgverleners het overnemen.

Wat is een Automatische Externe Defibrillator (AED)?

Een AED is een toestel dat helpt bij reanimeren. Als de analyse die het toestel uitvoert, uitwijst dat het hartritme hersteld kan worden met een schok, zal het automatisch een schok toedienen. De adviesstem begeleidt jou hierbij.

De toestellen staan aan het onthaal van:

 • Stadskantoor - Campus Blairon 200
 • Politiewijkpost Stadhuis - Grote Markt 1
 • Nationaal Museum van de Speelkaart - Druivenstraat 18
 • Sporthal Stadspark - Steenweg op Zevendonk 18
 • Niefhout - Dokter Nand Peeterstraat 29


Tijdens evenementen zijn er ook toestellen beschikbaar:

 • Sportstadion van het Stadspark
 • Sportstadion Leemshoeve