Aanvraagformulier begijnhofkerk

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Over de aanvrager

Kies de juiste optie *

Vereniging of organisatie met rechtspersoonlijkheid

Feitelijke vereniging of natuurlijk persoon

Wil gebruik maken van *

Over de activiteit

Tijdstip van gebruik (inclusief voorbereiden en opruimen) *

Het gebouw is een nog steeds bestemd voor katholieke erediensten. Activiteiten mogen niet in strijd zijn met het christelijk religieus karakter en de cultuurhistorische eigenheid van het interieur van de kerk/kapel en haar omgeving. 

Gebruik voor *