Aanvraag buurtcheque

Vraag een buurtcheque aan

Vul de gegevens in van vijf aanvragers. Door een aanvraag in te dienen, aanvaarden zij de voorwaarden vastgelegd in het reglement.

  • De aanvragers wonen op vijf verschillende adressen, minstens drie van hen hebben geen onderlinge bloedverwantschap.
  • Vermeld bij elke aanvrager ofwel een mailadres ofwel een telefoonnummer, zodat we iedereen kunnen contacteren. Allebei mag ook.

Voorwaarden voor de buurtcheque

  • Iedereen uit de straat of buurt moet welkom zijn voor de activiteit.
  • Ten laatste 60 dagen van tevoren vraag je de cheque aan. Je doet dat samen met buren van minstens vijf verschillende adressen.
  • Je kunt maximaal één keer per jaar een buurtcheque aanvragen en je komt hoogstens twee jaar na elkaar in aanmerking.
  • Als je buurtvereniging al een toelage krijgt, dan kun je daarbovenop geen buurtcheque aanvragen.
  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

1. Gegevens van de aanvragers

Eerste aanvrager | contactpersoon

Tweede aanvrager

Derde aanvrager

Vierde aanvrager

Vijfde aanvrager

2. Waarvoor vragen jullie de buurtcheque aan?

3. Bankgegevens

Vul hieronder de gegevens in van de bankrekening waarop de toelage moet worden gestort.

Een buurtcheque is een toelage van 125 euro ter ondersteuning van een buurtactiviteit. De toelage is niet cumuleerbaar met andere toelagen voor buurt- en wijkwerking en culturele activiteiten.

 

4. Reglement

De aanvragers aanvaarden de voorwaarden van het reglement. *