Aanpassing registratie van het geslacht

Opgelet! Voor dit product is een afspraak noodzakelijk.

De procedure van geslachtswijziging wijzigt juridisch het geslacht zoals vermeld in je geboorteakte.

Voorwaarden

Volgende personen kunnen een aanvraag doen:

 • de meerderjarige Belg;
 • de ontvoogde minderjarige Belg;
 • ingeschreven vreemdelingen.

Terug naar boven

Procedure

 • De aanvraag wordt ingediend in de woonplaats en niet in de geboorteplaats.
  Maak een afspraak: Aanpassing registratie van het geslacht.
 • Indien niet in België geboren gebeurt de aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand te Brussel.
 • De aanvrager dient een door hem getekende verklaring in met vermelding dat het geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met de innerlijke beleving en dat de juridische en administratieve gevolgen aanvaard worden.
 • De ambtenaar maakt een verklaring op en geeft binnen 3 dagen kennis aan de Procureur des Konings. De aanvrager krijgt een ontvangstbewijs.
 • Binnen de drie maanden te rekenen vanaf de datum van het ontvangstbewijs kan de Procureur een negatief advies uitbrengen.
 • Als er geen verzet is, kan de betrokkene een tweede keer verschijnen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand, ten vroegste 3 maanden en ten laatste 6 maanden na de datum van het ontvangstbewijs. Hierbij overhandigt de betrokkene een ondertekende verklaring die vermeldt dat deze nog steeds dezelfde overtuiging heeft, zich bewust is van de juridische en administratieve gevolgen en dat de betrokkene bewust is van het onherroepelijke karakter van deze beslissing.
 • Er wordt een registratie van de geslachtswijziging opgesteld.
 • De geslachtswijziging gaat in vanaf de dag van inschrijving van de akte.
 • Je geboorteakte en de bevolkingsregisters worden gewijzigd.
 • Je moet een nieuwe identiteitskaart aanvragen.
 • Indien de aanvrager een niet-ontvoogde minderjarige is, kan vanaf 16 jaar een verklaring worden opgesteld zoals hierboven vermeld, mits voorlegging van een verklaring van de kinder- en jeugdpsychiater met de vermelding dat de betrokkene over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt. De +16-jarige wordt steeds vergezeld door ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

Terug naar boven

Meebrengen

 • Identiteitskaart

Terug naar boven

Bedrag

Uitzonderingen

De ambtenaar kan weigeren de akte van geslachtswijziging op te maken als:

 • De aanvrager juridisch niet bekwaam is.
 • De vereiste documenten niet worden voorgelegd.

Terug naar boven

Regelgeving

 • Wet van 25 juni 2017 betreffende de transseksualiteit, publicatiedatum 10/07/2017
 • Wet van 9 mei 2007 tot wijziging van artikelen 628 en 764 van het Gerechtelijk Wetboek

Terug naar boven