Aanpassing registratie van het geslacht

Opgelet! Voor dit product is een afspraak noodzakelijk. Maak een afspraak

De procedure van geslachtswijziging wijzigt juridisch het geslacht zoals vermeld in je geboorteakte.

Voorwaarden

De aanvraag kan gebeuren door iedereen behalve voor:

 

 • minderjarigen jonger dan 16 jaar
 • niet-Belgen die ingeschreven zijn in het wachtregister van België

 

De aanvraag dient te gebeuren in de gemeente waar je bent ingeschreven en niet in jouw geboorteplaats.

Terug naar boven

Procedure

 • Je dient een verklaring in dat je al een hele tijd overtuigd bent dat het geslacht in jouw geboorteakte niet overeenstemt met jouw innerlijke beleefde genderidentiteit. Je bevestigt jouw wens om dit administratief en juridisch aan te passen.
 • Je krijgt een ontvangstbewijs en een brochure met meer informatie over het verdere verloop van de procedure en de gevolgen.
 • Minimaal drie en maximaal zes maanden dan de eerste verklaring kom je langs voor een tweede verklaring. Deze verklaring bevestigt jouw eerdere overtuiging en dat je je bewust bent van de administratieve en juridische gevolgen van de aanpassing van de geslachtsregistratie.
 • Er wordt een akte van aanpassing van registratie geslacht opgemaakt. Indien je in België geboren bent, worden de gegevens van jouw geboorteakte aangepast. De geslachtswijziging gaat in vanaf de datum van opmaak van de akte.
 • Nadat jouw gegevens in het rijksregister worden gewijzigd, dien je een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.

Terug naar boven

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • een recente geboorteakte (gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands) in je niet in België bent geboren

Terug naar boven

Bedrag

Uitzonderingen

De ambtenaar kan weigeren de akte van geslachtswijziging op te maken als:

 • De aanvrager juridisch niet bekwaam is.
 • De vereiste documenten niet worden voorgelegd.

Indien de aanvrager een niet-ontvoogde minderjarige is, kan vanaf 16 jaar een verklaring worden opgesteld zoals hierboven vermeld, mits voorlegging van een verklaring van de kinder- en jeugdpsychiater met de vermelding dat de betrokkene over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt. De +16-jarige wordt steeds vergezeld door ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

Terug naar boven

Regelgeving

 • Wet van 25 juni 2017 betreffende de transseksualiteit, publicatiedatum 10/07/2017
 • Wet van 9 mei 2007 tot wijziging van artikelen 628 en 764 van het Gerechtelijk Wetboek

Terug naar boven