Aanpassing registratie van het geslacht

Opgelet! Voor dit product is een afspraak noodzakelijk. Maak een afspraak

De procedure van geslachtswijziging wijzigt juridisch het geslacht zoals vermeld in je geboorteakte.

Voorwaarden

De aanvraag kan gebeuren door personen die de overtuiging hebben dat het geslacht vermeld op de geboorteakte niet overeenstemt met zijn of haar innerlijke beleefde genderidentiteit. 

De aanvraag kan niet gebeuren door:

 • minderjarigen jonger dan 16 jaar
 • niet-Belgen die ingeschreven zijn in het wachtregister van België

De aanvraag dient te gebeuren in de gemeente waar je bent ingeschreven en niet in jouw geboorteplaats.

Terug naar boven

Procedure

 • Je dient een ondertekende verklaring in waarin staat dat je ervan overtuigd bent dat je geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met jouw innerlijke beleefde genderidentiteit. Je bevestigt tevens dat je wenst dat dit administratief en juridisch wordt aangepast.
 • Je krijgt een ontvangstbewijs en een brochure met meer informatie over het verdere verloop van de procedure en de gevolgen.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand informeert de procureur des Konings voor advies.
 • Minimaal drie en maximaal zes maanden na de eerste verklaring verschijn je voor de tweede keer. Er wordt een akte van aanpassing van registratie geslacht opgemaakt. Indien je in België geboren bent, worden de gegevens van jouw geboorteakte automatisch aangepast. De geslachtswijziging gaat in vanaf datum van de opmaak van de akte.
 • Nadat jouw gegevens in het rijksregister aangepast zijn, dien je een nieuwe identiteitskaart aan te vragen. 

Meer info vind je op: https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/transgenders 

Terug naar boven

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • Je bent niet in België geboren: een recente geboorteakte (gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands).

Terug naar boven

Bedrag

Uitzonderingen

De ambtenaar kan weigeren de akte van geslachtswijziging op te maken als:

 • De aanvrager juridisch niet bekwaam is.
 • De vereiste documenten niet worden voorgelegd.

Indien de aanvrager een niet-ontvoogde minderjarige is, kan vanaf 16 jaar een verklaring worden opgesteld zoals hierboven vermeld, mits voorlegging van een verklaring van de kinder- en jeugdpsychiater met de vermelding dat de betrokkene over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt. De minderjarige wordt steeds vergezeld door ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

Terug naar boven

Regelgeving

 • Wet van 20 juli 2023 tot wijziging van diverse bepalingen over de aanpassing van de geslachtsregistratie
 • Artikelen 1385duodecies tot en met 1385quaterdecies Gerechtelijk Wetboek

Terug naar boven