Werkgroep ouders en school

Het wederzijds engagement tussen ouders en de school is zeer belangrijk in de schoolloopbaan van elk kind, elke jongere. Ouders en scholen worden gemotiveerd en geholpen om de opvoeding en ontwikkeling van het kind als een gezamenlijk doel aan te pakken. Voorbeelden van projecten zijn Mama leerthuiswerkbegeleidingLeren Thuis LerenOuderbox, de Dag van de Ouder, het gebruik van pictogrammen en contacten tussen ouders en school via de onderwijscheque. De Werkgroep Betrokken Ouders, Open School bewaakt de voortgang van één en ander.

Werkgroep Betrokken Ouders, Open School

Stad Turnhout heeft samen met het Lokaal Overleg Platform een werkgroep B.O.O.S. (Betrokken Ouders Open School). Hierin zitten scholen, ouderwerkingen, ouderkoepels, ouders, Centrum Basiseducatie Kempen, vrij CLB Kempen, Agentschap Integratie & Inburgering, Stad Turnhout en LOP.

Zij werken samen aan acties rond ouderbetrokkenheid op school (bijvoorbeeld het jaarlijkse infomoment 'Ouderbox', de Dag van de Ouder) en aan het informeren van ouders.

Ouders die interesse hebben om aan te sluiten bij deze werkgroep mogen dat ook altijd laten weten aan lut.mertens@turnhout.be .

Ouderbox

De Ouderbox is een netwerkmoment voor ouders met schoolgaande kinderen en jongeren. Op het programma staan ontmoeting, uitwisseling, netwerking en een inhoudelijk thema. Meer informatie hierover vind je in het voorjaar bij Onderwijsprojecten

Meer info

De Facebookpagina Onderwijs in Turnhout brengt ook regelmatig interessant nieuws en/of tips over opvoeding, huiswerkbegeleiding, ondersteuning … Vind ons leuk en geniet wekelijks van nieuwe updates.

Ook bij de Vlaamse ouderkoepels kan je steeds voor informatie terecht: