Werken aan nieuwe Bibliotheek en Stadsarchief zijn gestart

12
maart
2019

De langverwachte bouwwerken in de bibliotheekvleugel van de Warande zijn van start gegaan. Na de werken zal die vleugel niet meer alleen Bibliotheek Turnhout huisvesten, ook het Stadsarchief verhuist mee.

‘De bibliotheek moest in het najaar van 2010 vertrekken uit de Warande nadat er asbest in de plafondbekleding was gevonden. In het tijdelijke onderkomen zijn de medewerkers er goed in geslaagd om een volwaardige werking uit te bouwen, maar leden en bezoekers zullen toch blij zijn dat ze terug naar ‘hun’ bib in de Warande kunnen gaan, daar vragen ze al heel lang naar’, zegt Hannes Anaf, schepen van Bibliotheek. ‘En het is niet zomaar een terugkeer. We zijn ervan overtuigd dat de nieuwe bib veel meer zal beantwoorden aan hedendaagse noden en verwachtingen.’

Bibliotheek en Stadsarchief zullen een gemeenschappelijke publiekswerking uitbouwen. ‘De studiezaal van het Stadsarchief en een groot deel van de Taxandriabibliotheek krijgen een prominente plaats in het nieuwe gebouw. In het nieuwe archiefdepot is er dan weer drie keer zoveel plaats als in het huidige depot in het Stadhuis’, legt Astrid Wittebolle, schepen van Stadsarchief, uit. ‘Dat bib en archief bovendien in hun nieuwe huis het gezelschap krijgen van organisaties als Stripgids en docAtlas maakt de diversiteit van het aanbod alleen maar groter.’

Het gebouw krijgt op twee fronten tegelijk vorm. De verbouwing van het bestaande gedeelte, waar vroeger de bibliotheek zat, kost ongeveer een jaar. Tegelijk begint de aannemer in het gedeelte van de nieuwbouw aan de voorbereidende afbraak- en grondwerken. ‘Volgend jaar rond deze tijd heeft de bibliotheekvleugel in de Warande zijn nieuwe geraamte, daarna kunnen we het gebouw echt gaan invullen en uiteindelijk inrichten. In het voorjaar van 2021 willen we het openen. Het typische karakter van de Warande blijft overigens wel behouden, dat was een uitdrukkelijke vraag van stads- en provinciebestuur. We zijn heel tevreden dat architectenbureau WIT daar goed in is geslaagd’, zegt Francis Stijnen, schepen van Facility Management. ‘De bouw en verbouwing zijn uiteraard een grote investering voor het stadsbestuur. De bouwwerken kosten 4 900 000 euro, voor inrichting en meubilair voorzien we 880 000 euro, de ICT-kosten zijn geraamd op 100 000 euro.’