Welbevinden

Stad Turnhout vindt pesten aanpakken heel belangrijk. Want pesten is niet oké.

In Turnhout is een stadsbreed actieplan rond welbevinden. We stimuleren:

 • een positief schoolklimaat,
 • (cyber)pesten aanpakken 
 • geweldloze communicatie
 • het melden van incidenten
 • veiligheid in de openbare ruimte
 • het opzetten van activiteiten door jongeren
 • aanspreekpersonen voor schoolgaande jeugd
 • een schoolspotter
 • overleg
 • vormingsaanbod
 • een infopunt voor ouders met vragen

De vzw Kies kleur tegen pesten gaf in 2016 Turnhout een pluim voor deze werking waar jongeren aan meewerken.    

Info:  Leen Dockx van Preventie, leen.dockx@turnhout.be