Wedstrijdreglement fotowedstrijd zomer 2022

Dit reglement is aanvullend op het algemeen wedstrijdreglement van de Stad Turnhout.

1. Deelnemingsvoorwaarden:

 • De wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van personeelsleden en bestuurders van Stad Turnhout en OCMW Turnhout.
 • Deelnemen aan de categorieën ‘natuur’, ‘stad(sleven)’ en ‘licht’ kan vanaf 18 jaar. Inzendingen van minderjarigen zijn niet geldig.
 • Deelnemen aan de jeugdwedstrijd kan tot en met 17 jaar. Jongeren onder 16 jaar hebben de uitdrukkelijke toestemming van een van hun ouders of voogd nodig.
 • Je kan per categorie maximaal 5 foto’s insturen. De eerste 5 ingestuurde beelden dingen mee naar de prijzen. Indien deelnemers meer dan 5 beelden insturen, worden de bijkomende foto’s niet in aanmerking genomen.
 • Foto’s hebben een maximale grootte van 30 MB.
 • De foto’s moeten door de deelnemer zelf zijn genomen en eventueel bewerkt.
 • Deelname is gratis.

2. Wedstrijdverloop:

Op vrijdag 22 juli 2022 lanceert Stad Turnhout een fotowedstrijd. De fotowedstrijd wordt gecommuniceerd via de stedelijke communicatiekanalen van Stad Turnhout, waaronder – maar niet exclusief - de Facebook- en Instagrampagina, de narrowcastschermen in de stad en de stedelijke website www.turnhout.be.

De fotowedstrijd omvat 3 categoriën die toegankelijk zijn voor deelnemers vanaf 18 jaar, en een jeugdcategorie die toegankelijk is voor deelnemers tot en met 17 jaar. De categorieën voor deelnemers vanaf 18 jaar zijn: natuur, stad(sleven) en licht.

De opdracht van de fotowedstrijd luidt als volgt:

 • Breng Turnhout op jouw manier in beeld.
 • Neem deel aan een (of meerdere) van de categorieën.
 • Dien maximaal 5 foto’s in voor jouw categorie naar keuze.
 • Zorg ervoor dat je foto het thema (licht, stad(sleven) of natuur) in beeld brengt, en dat je foto een link met Turnhout heeft. Voor de jeugdwedstrijd is er enkel een link met de stad vereist.

Ingezonden beelden moeten voldoen aan volgende vereisten:

 • De foto’s moeten in Turnhout genomen worden.
 • De foto’s moeten genomen en eventueel bewerkt zijn door de inzender.
 • Er mag geen watermerk op de foto's staan.
 • De maximale bestandsgrootte per foto is 30 MB.

Ten laatste op 5 oktober 2022 worden de winnaars op de hoogte gebracht via e-mail. De winnende beelden worden met naamsvermelding gepubliceerd op de stedelijke kanalen en worden mogelijk tentoongesteld op een publiek toegankelijke plek in de stad. De winnaars worden daarover gecontacteerd.

3. Jurering:

Na afloop van de wedstrijd worden alle beelden verzameld, gecontroleerd op geldigheid en anoniem voorgelegd aan een jury bestaande uit 5 personen. De jury omvat 4 medewerkers van Stad Turnhout en een extern jurylid die professioneel of privé bezig zijn met fotografie. De jury neemt binnen een termijn van 10 werkdagen na afloop van de wedstrijd een beslissing op basis van volgende beoordelingscriteria:

 • Band met het gekozen thema (voor de categorieën natuur, licht en stad(sleven))
 • Band met Turnhout (zichtbaar Turnhout)
 • Creativiteit
 • Technische kwaliteit van de foto

Bij een ex aequo, wint de deelnemer die als eerste de inzending doorstuurde.

Wanneer de winnaars bekend zijn, worden ze persoonlijk gecontacteerd.

4. Prijs:

In totaal zijn er 12 winnaars: 3 winnaars per categorie (vanaf 18 jaar) en 3 winnaars voor de jeugdwedstrijd (tot en met 17 jaar). Elke categorie voorziet een eerste, tweede en derde prijs. Elke winnaar heeft recht op een Turnhoutse shoppingbon. Een persoon kan meerdere prijzen in de wacht slepen. De totale prijzenpot bedraagt 1525 euro. Dit is de verdeling per categorie:

 • Voor de categorie ‘natuur’:
  • Eerste prijs: Turnhoutse shoppingbon ter waarde van 250 euro
  • Tweede prijs: Turnhoutse shoppingbon ter waarde van 150 euro
  • Derde prijs: Turnhoutse shoppingbon ter waarde van 50 euro
 • Voor de categorie ‘stad(sleven)’:
  • Eerste prijs: Turnhoutse shoppingbon ter waarde van 250 euro
  • Tweede prijs: Turnhoutse shoppingbon ter waarde van 150 euro
  • Derde prijs: Turnhoutse shoppingbon ter waarde van 50 euro
 • Voor de categorie ‘licht’:
  • Eerste prijs: Turnhoutse shoppingbon ter waarde van 250 euro
  • Tweede prijs: Turnhoutse shoppingbon ter waarde van 150 euro
  • Derde prijs: Turnhoutse shoppingbon ter waarde van 50 euro
 • Voor de categorie ‘jeugd’:
  • Eerste prijs: Turnhoutse shoppingbon ter waarde van 100 euro
  • Tweede prijs: Turnhoutse shoppingbon ter waarde van 50 euro
  • Derde prijs: Turnhoutse shoppingbon ter waarde van 25 euro

De prijs kan niet omgeruild worden in speciën of een tegoedbon.


5
. Duurtijd wedstrijd:

De wedstrijd start op vrijdag 22 juli 2022 en loopt tot en met dinsdag 20 september.

6. Rechten en publicatie:

De deelnemer garandeert dat de ingezonden foto’s door hemzelf werden genomen en eventueel bewerkt.

De deelnemer garandeert dat hij de toestemming heeft gekregen van de personen die op de foto gericht in beeld staan voor het nemen van de foto, het deelnemen aan de wedstrijd en de mogelijke publicatie van de foto op de communicatiekanalen van Stad Turnhout.

De deelnemer geeft toestemming aan Stad Turnhout om de ingeleverde foto’s gratis te gebruiken in alle interne en externe communicatie van Stad Turnhout, mits copyrightvermelding van de fotograaf, en dat gedurende 30 jaar.


7
. Persoonsgegevens:

De contactgegevens die Stad Turnhout over de winnaars verzamelt, worden uitsluitend gebruikt om hen te contacteren in het kader van deze wedstrijd of in het kader van de ingezonden foto’s. Stad Turnhout zal de persoonsgegevens niet meedelen aan derden.

De deelnemers geven door hun deelname de toestemming tot het publiceren van hun voor- en achternaam in het kader van deze wedstrijd of als auteursvermelding bij het gebruik van de foto in de communicatie-acties van Stad Turnhout.


8
. Reglementswijzigingen:

Stad Turnhout behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Voor alle andere informatie en regels omtrent deze wedstrijd verwijzen we naar het Algemeen Wedstrijdreglement van de Stad Turnhout.