Warme zomers verhogen kans op blauwalgen

22
juni
2020

De warmere en drogere zomers verhogen de kans op het voorkomen van blauwalgen in oppervlaktewaters. De procedure om de aanwezigheid van blauwalgen te melden, werd recent door de Vlaamse milieumaatschappij gewijzigd.

  • Bij de vaststelling van blauwalgen door burgers, moet dit gemeld worden aan de milieudienst. Vervolgens dient de gemeente dit ter plaatse vast te stellen.
  • Na bevestiging wordt een digitale melding gemaakt in een online tool van de VMM. Enkel gemeentelijke - of andere overheidsdiensten kunnen een melding maken via het online formulier. Particulieren dus niet.