Vormingssubsidie voor jeugdverenigingen

Stad Turnhout voorziet een subsidie voor jeugdbewegingen waarvan de leiding vorming wil volgen.

Wil je als leiding een vorming volgen zoals bijvoorbeeld een cursus animator of hoofdanimator in het jeugdwerk, dan kan je, voor de vorming start, de subsidie aanvragen. Wanneer de vorming afgelopen is, bezorg je het deelnamebewijs aan de jeugddienst. De subsidie wordt dan op de rekening van de jeugdbeweging gestort. 

Dit werd opgenomen in het reglement kadervorming.