Vogelgriep vastgesteld in Turnhout

14
november
2022

Er werd vogelgriep vastgesteld bij een pluimveebedrijf in Turnhout. Om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt, zijn een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km rond de besmettingshaard ingesteld. In die zones gelden bijkomende maatregelen voor professionele en particuliere houders van pluimvee en vogels. De inwoners en bedrijven in de beschermingszone worden per brief op de hoogte gebracht van de verplicht te nemen maatregelen. 

Welke maatregelen gelden er in de bewakingszone? 

Om verdere verspreiding te voorkomen, moet je als particulier volgende maatregelen nemen: 

  • Alle pluimvee, hobbypluimvee en vogels, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of afgeschermd zodat ze niet in contact komen met wilde vogels.
  • Het voederen en laten drinken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een manier waarbij contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te laten drinken van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waar ook wilde vogels van kunnen drinken. 
  • Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone te verplaatsen. Doorvoer door de bewakingszone is wel toegestaan, over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
  • Alle verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.
  • Ziektetekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee of vogels moeten onmiddellijk gemeld worden aan de LCE via https://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/

De maatregelen gelden tot 10 december 2022.

Voor commerciële en geregistreerde pluimveehouders gelden bijkomende maatregelen. Zij worden gecontacteerd door het FAVV.