Vlaams Kampioenschap Tegelwippen

Grijs eruit, groen erin!

Dit is waar het VK Tegelwippen om gaat. Via dit Vlaams kampioenschap wil de overheid Vlamingen aanzetten om hun tuinen en hun domeinen te ontharden. 

In 2023 is 19.4 % van het oppervlak in Turnhout verhard. Dit wil zeggen dat bijna 20 % van het Turnhouts grondgebied ondoorlatend is voor water. Een dergelijk percentage maakt dat onze stad gevoelig is voor droogte en overstromingen. We kunnen deze problemen tegengaan door als stad en als bewoners in te zetten op ontharding. Door asfalt, beton, kunstgras … te vervangen door groen of een waterdoorlatende bedekking daalt het risico op wateroverlast of overstromingen. Als het regenwater in de bodem kan doordringen wordt de riolering namelijk minder belast. Hoe meer water lokaal in de grond kan infiltreren, hoe lager de kans op overstromingen én hoe beter voor het grondwaterpeil. 

Bovendien is een groene stad veel mooier dan een grijze stad. Stukjes natuur zijn veel aangenamer voor de bewoners, ze nodigen uit tot sociaal contact en brengen mensen samen. 

Er zijn nog veel meer voordelen aan het vervangen van een harde ondergrond door groene beplanting: het gaat hittestress tegen, het maakt de nachten koeler, het is goed voor de biodiversiteit en het verhoogt de algemene kwaliteit van de omgeving. 

Turnhout is één van de 160 gemeentes die meedoen aan het VK Tegelwippen. Daarbij gaan we de onderlinge strijd aan met Oud-Turnhout en Vosselaar in de ‘Kempische Kasseikamp’. 

Wippen wij meer tegels dan onze buurgemeentes? Op www.vk-tegelwippen.be kun je al je gewipte tegels ingeven en alle tussenstanden volgen. 

Wat doet Stad Turnhout zelf voor ontharding? 

Er is een uitgebreid onthardingsplan in de maak waarin het klimaatbeleid van Stad Turnhout uitgewerkt zal worden op vlak van vergroening en ontharding. In afwachting daarvan houdt Stad Turnhout rekening met vergroening en waterdoorlaatbaarheid bij elk stadsproject.