Verklaring van wettelijke samenwoonst

Let op! Door de huidige veiligheidsmaatregelen werkt Burgerzaken enkel op afspraak. Je kan ons bereiken op 014 44 33 59.

Als je samenwoont, kun je een verklaring wettelijke samenwoonst afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar jullie samen verblijven.

 

Voorwaarden

  • Meerderjarig zijn
  • Handelingsbekwaam zijn
  • Niet verbonden zijn door een huwelijk of andere vorm van geregistreerd partnerschap
  • Ingeschreven zijn op hetzelfde adres
 

Terug naar boven

Procedure

Je komt samen naar de dienst Burgerzaken met je identiteitskaarten. De verklaring wettelijke samenwoonst wordt onmiddellijk opgemaakt nadat jullie kennis hebben genomen van de artikelen van het Burgerlijk Wetboek in verband met de wettelijke samenwoonst. Je kunt ook kiezen voor een plechtige wijze van verklaring in de trouwzaal.

Je kunt je wettelijke samenwoonst ook beëindigen. Dat kan met onderlinge toestemming of via een eenzijdige ontbinding met een gerechtsdeurwaardersexploot. De kosten van de betekening vallen ten laste van de persoon die de eenzijdige opzegging heeft ondertekend.

De wettelijke samenwoonst wordt automatisch ontbonden bij

  • huwelijk van een van de partijen;
  • overlijden van een van de partijen.

De wettelijke samenwoonst wordt niet automatisch ontbonden wanneer een van de partijen van adres wijzigt. In dat geval moet er een verklaring van beëindiging van wettelijke samenwoonst worden opgemaakt.

 

Terug naar boven

Meebrengen

  • Beide identiteitskaarten
  • Eventueel voor niet-Belgen een bewijs van ongehuwde staat met de nodige legalisaties
 

Terug naar boven

Bedrag

  • 20 euro
  • 50 euro extra voor een verklaring op plechtige wijze in het stadhuis
 

Terug naar boven

Uitzonderingen

Regelgeving