Verklaring wettelijke samenwoonst

Als je als koppel samenwoont, kun je een verklaring wettelijke samenwoonst afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar jullie samen verblijven.

Voorwaarden

  • Meerderjarig zijn
  • Handelingsbekwaam zijn
  • Niet verbonden zijn door een huwelijk of andere vorm van geregistreerd partnerschap
  • Ingeschreven zijn op hetzelfde adres

Terug naar boven

Procedure

Je komt beiden naar de dienst Burgerzaken met je identiteitskaart. De verklaring wettelijke samenwoonst wordt onmiddellijk opgemaakt nadat jullie kennis hebben genomen van de artikelen van het Burgerlijk Wetboek in verband met de wettelijke samenwoonst. Je kunt ook kiezen voor een plechtige wijze van verklaring in de trouwzaal.

Je kunt ook een einde stellen aan je wettelijke samenwoonst. Dit kan gebeuren met onderlinge toestemming of met een éénzijdige ontbinding via een gerechtsdeurwaardersexploot. De kosten van de betekening vallen ten laste van de persoon die de éénzijdige opzegging heeft afgelegd.

De wettelijke samenwoonst houdt ook op bij :

  • Huwelijk van één van de partijen
  • Overlijden van één van de partijen

Terug naar boven

Meebrengen

  • Beide identiteitskaarten
  • Eventueel voor niet-Belgen een bewijs van ongehuwde staat met de nodige legalisaties

Terug naar boven

Bedrag

  • 20 euro
  • 50 euro extra voor een verklaring op plechtige wijze in het stadhuis

Terug naar boven